Vietnam English
(Bản quyền thuộc): CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ - MSDN: 3701 990 417 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG cấp ngày 12/01/2012

LINH KIỆN HỘP MỰC : GẠT LỚN, GẠT NHỎ, TRỤC TỪ, TRỤC LÔNG, NHÔNG…

Liên hệ
14719

LINH KIỆN HỘP MỰC - COMPONENTS cartridges

MÃ HÀNG-CODE inkMAX

DiỄN GiẢI-Explain

XuẤT XỨ-Made in

GẠT LỚN HỘP MỰC MÁY HP - CANON

GL 92A

Gạt lớn HP 06F, 92A, 15A, 13A, 24A, 49A, 53A * Canon FX3, EP22, EP25, EP26, EP308 (Có mút)

 

GL 15A

Gạt lớn HP 15A, 13A, 24A, 49, 53A * Canon FX3, EP22, EP25, EP26, EP308 (Không mút)

 

GL 12A

Gạt lớn HP 12A * Canon EP 303, FX 9, FX 10

 

GL 35A

Gạt lớn HP 35A, 36A, 85A, 78A, 88A * Canon CRG 312, 313, 325

 

GL 05A

Gạt lớn HP 05A * Canon CRG 319

 

GL 10A

Gạt lớn HP 10A, 11A, 15A, 96A, 55A

 

GL 27A

Gạt lớn HP 27A

 

GL 29X

Gạt lớn HP 29X, 16A, 70A, Laser màu 5500 * Canon EP 309, EP 509

 

GL 38A

Gạt lớn HP 38A, 39A, 42A

 

GL 61A

Gạt lớn HP 61A, 64A, 90A

 

GL 1025

Gạt lớn HP CE310, CE320 ( 1025, 1525, M1415)

 

GL 1215

Gạt lớn HP CP540 ( 1215, 1515)

 

GL 2600

Gạt lớn HP Q6000 (2600)

 

GL EP65

Gạt lớn Canon EP 65, IR 1600

 

 

GẠT NHỎ HỘP MỰC MÁY HP - CANON

 

GN 92A

Gạt nhỏ HP 06F, 92A * Canon FX 3, EP 22

 

GN 12A

Gạt nhỏ HP 12A, 49A, 53A, 05A * Canon EP 303, EP 308, FX 9, FX 10

 

GN 15A

Gạt nhỏ HP 15A, 13A, 24A * Canon EP 25, EP 26, FX 8

 

GN 35A

Gạt nhỏ HP 35A, 36A, 85A, 78A, 88A * Canon CRG 312, 313, 325

 

GN 10A

Gạt nhỏ HP 10A, 27A, 61A, 96A

 

GN 11A

Gạt nhỏ HP 11A, 51A, 55A

 

GN 16A

Gạt nhỏ HP 16A, 70A Canon EP 309, EP 509

 

GN 29X

Gạt nhỏ HP 29X * Canon EP 62

 

GN 38A

Gạt nhỏ HP 38A, 39A, 42A

 

GN 64A

Gạt nhỏ HP 64A, 90A

 

GN 1025

Gạt nhỏ HP CE310, CE320 ( 1025, 1525, M1415)

 

GN 1215

Gạt nhỏ HP CP540 ( 1215, 1515)

 

GN 2600

Gạt nhỏ HP Q6000 (2600)

 

GN EP65

Gạt nhỏ Canon EP 65, IR 1600

 

GẠT SAMSUNG - XEROX - LEXMARK

GL SS 1210

Gạt Samsung ML 1210, 1220, 1250,1430, 4300, 4500, 4600 * Xerox 3110, 3113, 3210

 

GN SS 1210

 

GL SS 1610

Gạt Samsung ML 1610, 1615, 1640, 2010, 2240, 2015, 2570, 2571 * SCX 4321, 4521F, 4721 * Xerox 3117, 3122, 3124, 3125, 3200MFP, PE220

 

GN SS 1610

 

GL SS 1666

Gạt Samsung ML 1630, 1631, 1660, 1666, 1670, 1671, 1866 * SCX 3201, 4500, 4510

 

GN SS 1666

 

GL SS 1710

Gạt Samsung 1710, 1720, 1740, 1750, 1510, 1515, 1520 * SCX 4016, 4100, 4116, 4200, 4216, 4300, 4316 * Xerox 3115, 3116, 3120, 3121, 3130, 3119 * Lexmark X215

 

GN SS 1710

 

GL SS 1910

Gạt Samsung ML 1910, 1915, 1916, 2850, 2851, 2852, 2853, 2855, 2525 * SCX 4600, 4605, 4610, 4623, 4824, 4828, SF650P, 651 * Xerox 3250

 

GN SS 1910

 

GL SS

Gạt Samsung

 

GN SS

 

GL SS D101

Gạt Samsung ML 2160, 2161, 3401, 3405

 

GN SS D101

 

GL SS 2250

Gạt Samsung ML 2250, 2251 * Xerox 3150

 

GN SS 2250

 

GL SS D103

Gạt Samsung 2950, 2955, 4729

 

GN SS D103

 

GL SS 3050

Gạt Samsung ML 3050, 3470 * SCX 5300, 5530 * Xerox 3300, 3482, 3435 * Dell 1815

 

GN SS 3050

 

GL XR 2065

Gạt Xerox 2065

 

GN XR 2065

 

GẠT LEXMARK - EPSON - BROTHER

GL LM E120

Gạt Lexmark E120, E120N

 

GN LM E120

 

GL LM E230

Gạt Lexmark E230, E232, E240, 330, 332

 

GN LM E230

 

GL ES 2500

Gạt Epson 2500, 6100, 7900, N2020

 

GN ES 2500

 

GL BT 350 (360)

Gạt lớn Brother HL 2030, 2040, 2050, 2070N, 7220, 7420, 7340, 7820, 2820, 2920 * HL 2140, 2150, 2127W * DCP 7030, 7040, 7045 * MFC 7340, 7440, 7450, 7840 * Xerox 203A, 204A

 

GN BT 350

Gạt nhỏ Brother HL 2030, 2040, 2050, 2070N, 7220, 7420, 7340, 7820, 2820, 2920 * Xerox 203A, 204A

 

GN BT 360

Gạt nhỏ Brother HL 2140, 2150, 2127W * DCP 7030, 7040, 7045 * MFC 7340, 7440, 7450, 7840

 

GN BT 420

Gạt nhỏ Brother HL 2230, 2240

 

TRỤC LĂN

TL HP 10A

Trục Lăn HP 10A, 11A, 51A, 27A, 61A, 96A, 42A, 55A, 64A, 43X

 

TL HP 12A

Trục Lăn HP 12A, 13A, 15A,92A, 53A, 24A, 49A, 05A * Canon EP 22, 25, 26, 303, 308, CRG 319, 315

 

TL HP 29X

Trục Lăn HP 29X, 16A, 70A * Canon EP 309

 

TL HP 35A

Trục Lăn HP 35A, 36A, 78A, 85A, 88A * Canon CRG 312, 313, 912, 325

 

TL HP 1215

Trục Lăn HP 1215, 1025

 

TL SS 1210

Trục Lăn Samsung ML 1210, 1250, 1430, 4300, 4500, 4600 * Xerox 3110, 3113, 3210

 

TL SS 1610

Trục Lăn Samsung ML 1610, 1615, 1640, 2010, 2240, 2015, 2570, 2571 * SCX 4321, 4521F, 4721 * Xerox 3117, 3122, 3124, 3125, 3200MFP, PE220

 

TL SS D104

Trục Lăn Samsung ML 1630, 1631, 1660, 1666, 1670, 1671, 1866 * SCX 3201, 4500, 4510

 

TL SS 1710

Trục Lăn Samsung 1710, 1720, 1740, 1750, 1510, 1515, 1520 * SCX 4016, 4100, 4116, 4200, 4216, 4300, 4316 * Xerox 3115, 3116, 3120, 3121, 3130, 3119 * Lexmark X215

 

TL SS D105

Trục Lăn Samsung ML 1910, 1915, 1916, 2850, 2851, 2852, 2853, 2855, 2525 * SCX 4600, 4605, 4610, 4623, 4824, 4828, SF650P, 651 * Xerox 3250

 

TL SS D101

Trục Lăn Samsung ML 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2168, SCX 3400, 3401, 3405, 3406, 3450, SF 760P

 

TL LM E120

Trục Lăn Lexmark E 120

 

TL LM E230

Trục Lăn Lexmark E230, E232, E240

 

TL BT 2040

Trục Lăn Brother 2040

 

TL BT 2130

Trục Lăn Brother 2130

 

TL BT 2240

Trục Lăn Brother 2240, 2280

 

TL PNSN 86

Trục Lăn Panasonic 86E

 

TRỤC LÔNG

TLG HP 1025

Trục Lông HP 1025

 

TLG HP 1215

Trục Lông HP 1215

 

TLG SS 1610

Trục Lông SS 1610

 

TLG SS D104

Trục Lông SS 1660, 1666

 

TLG SS 1710

Trục Lông SS 1710, 1715, SCX 4200, 4300

 

TLG SS D101

Trục Lông SS 2160, 2161

 

TLG SS D105

Trục Lông SS 1910, 1915

 

TLG SS D105

Trục Lông SS 2850

 

TLG BT 350

Trục Lông Brother 350

 

TLG BT 420

Trục Lông Brother DR 420

 

BẠC TRỤC TỪ VÀ LÒ XO TIẾP MẶT

BTT HP 12A

Bạc Trục từ HP 12A * Canon FX9

 

BTT HP 35A

Bạc Trục từ HP 35A, 36A, 78A, 85A - Canon CRG 312, 313, 325, 912

 

BTT HP 49A

Bạc Trục từ HP 49A, 53A

 

BTT HP 92A

Bạc Trục từ HP 92A, 15A, 13A, 24A * Canon EP 22, EP 25, EP 26

 

BTT HP 05A

Bạc Trục từ HP 05A, 80A

 

LX HP 12A

Lò xo tiếp mát HP 12A * Canon EP 303, FX9

 

TRỤC TỪ HP - CANON

TT HP 05A

Trục từ HP 05A, 80A * Canon CRG 319

 

TT HP 10A

Trục từ HP 10A, 27A, 61A, 96A

 

TT HP 11A

Trục từ HP 11A, 51A, 55A

 

TT HP 12A

Trục từ HP 12A * Canon FX9, CRG 313

 

TT HP 15A

Trục từ HP 06F, 92A, 15A, 13A, 24A * Canon EP 22, EP 25, EP 26, Cartridge U

 

TT HP 16A

Trục từ HP 16A, 70A

 

TT HP 29X

Trục từ HP 29X * Canon EP 62

 

TT HP 35A

Trục từ HP 35A, 36A, 78A, 85A * Canon CRG 312, 313, 315, 912, 325

 

TT HP 49A

Trục từ HP 49A, 53A* Canon EP 303, EP 308

 

TT HP 55A

Trục từ HP 55A

 

TT HP 64A

Trục từ HP 64A

 

TT HP 1215

Trục từ HP 1215

 

TRỤC TỪ SAMSUNG - XEROX - LEXMARK - BROTHER

TT SS 1210

Trục từ Samsung ML 1210, 1220, 1250, 1430, 4300, 4500, 4600 * Xerox 3110, 3113, 3210

 

TT SS 1610

Trục từ Samsung ML 1610, 1615, 1640, 2010, 2240, 2015, 2570, 2571 * SCX 4321, 4521F, 4721 * Xerox 3117, 3122, 3124, 3125, 3200MFP, PE220

 

TT SS 1666

Trục từ Samsung ML 1630, 1631, 1660, 1666, 1670, 1671, 1866 * SCX 3201, 4500, 4510

 

TT SS 1710

Trục từ Samsung 1710, 1720, 1740, 1750, 1510, 1515, 1520 * SCX 4016, 4100, 4116, 4200, 4216, 4316 * Xerox 3115, 3116, 3120, 3121, 3130, 3119 * Lexmark X215

 

TT SS 1910

Trục từ Samsung ML 1910, 1915, 1916 * SCX 4600, 4605, 4610, 4623, 4824, 4828, SF650P, 651 * Xerox 3250

 

TT SS 2160

Trục từ Samsung ML 2160

 

TT SS 2850

Trục từ Samsung ML 2850

 

TT LM E120

Trục từ Lexmark E120, E120N

 

TT BT 350

Trục từ Brother DR 350

 

TT BT 420

Trục từ Brother DR 420

 

TT PN 83

Trục từ Panasonic 84A, 86A

 

LINH TINH

NRS 2130

Nhông reset (Bass) hộp mực Brother TN 2130

 

NRS 2280

Nhông reset (Bass) hộp mực Brother TN 2280

 

 

 

 

 

Rất hân hạnh được hợp hợp tác với quý đại lý và quý khách hàng!

TRUNG TÂM BÁN HÀNG INKMAX – JETMASTER TẠI BÌNH DƯƠNG:

-Trụ Sở chính: 51/6 (số mới 324) Lý Thường Kiệt, KP Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
ĐT :0650 626 2493- Fax:0650 626 2493- DĐ : 0967 738 745

Email:Info.tbshoanmy@gmail.com

-Chi Nhánh Thuận An:Số 210A, đường An Phú 27, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
DĐ: 0985 855 226

Email: Info.cntbshoanmy@gmail.com

www.thietbiso.net.vn

Sale: Mr Bùi Văn Thồng – HP: 0968 074 168 (Dĩ An – Bình Dương)

Sale: Mr Nguyễn Quang Khanh – HP: 0968 084 168 (Dĩ An – Bình Dương)

Sale: Mr Mạnh – HP: 0985 855 226 (chi nhánh Thuận An – Bình Dương)

Sale: Mr Lâm Hoàng Duy (Công Ty DTP) – HP: 0917 877 187 (TP. Hồ Chí Minh)

[Tags:www.thietbiso.net.vn|công ty thiết bị số hoàn mỹ|thiet bi so hoan my binh duong:nhà phân phối sỉ và lẻ mực in tại bình dương,phan phoi muc in tai binh duong,cung cấp mực in – mực nạp – mực photocopy chính hãng,cung cap muc in – muc nap – muc photocopy tai binh duong,Bơm mực in tại dĩ an,nap muc in tai di an,nap muc in tai thuan an,nap muc in KCN song than,KCN Viet-Sing,KCN Tan Dong hiep,Khu chế xuất linh trung 2,KCN Đống an,bảng giá nạp mực in tận nơi tại dĩ an – binh dương,nạp mực in bình dương,sửa chữa máy in nạp mực in tận nơi tai dĩ an thuận an bình dương,nạp mực máy in HP,nạp mực máy in Canon,nạp mực máy in Panasonic,nạp mực máy in Brother,nạp mực máy in Samsung,nạp mực máy in Xerox,nạp mực máy in Epson,đổ bơm nạp Mực nước 4 màu Epson,đổ nạp Mực nước 6 màu Epson,nạp mực in bình dương,nạp mực máy in tận nơi tại bình dương,báo giá nạp mực máy in sửa chữa máy in tận nơi ở bình dương,mua bán máy in giao hàng tận nơi ở bình dương,cài đặt máy in qua mạng ở bình dương,bảo trì máy in tại bình dương,nạp mực in giá rẻ tại bình dương,bán máy in giá rẻ tại bình dương,dịch vụ nạp mực sửa chữa máy in, nạp mực máy in phun (màu) tại bình dương,nạp mực tại dĩ an thuận an bình duong.Máy văn phòng, nạp mực máy in màu laser hp tại bình duong,khi nào nên mua hộp mực in (cartridge) dự phòng,bạn muốn biết giá thành hộp mực,mực nạp tại bình dương,công ty nào phân phối mực in hộp mực in tại bình dương,tìm nhà phân phối mực in,trung tâm bảo hành máy in máy photocopy ở đâu?Nạp mực in hoàn mỹ].

MUA MỰC IN JETMASTER Ở ĐÂU?MỰC IN JETMASTER TAI BÌNH DƯƠNG-MỰC IN JETMASTER TAI TP HCM-MỰC IN JETMASTER TAI ĐỒNG NAI-MỰC IN JETMASTER TAI BÌNH PHƯỚC| CUNG CAP MUC IN GIA RE|PHAN PHOI MUC IN GIA RE|NAP MUC IN GIA RE|MUC NAP MAY IN HP GIA RE|MUC NAP MAY IN CACON GIA RE|CONG TY TNHH TMDV THIET BI SO CUNG CAP MUC IN – MUC NAP MAY IN LASER |

bang gia si muc in|bảng giá sỉ mực in|bang gia si muc nap|bảng giá sỉ mực nạp|cung cap muc in laser may in hp gia si|cung cap muc in laser may in canon gia si|cung cap muc in laser may in panasonic gia si|cung cap muc in laser may in brother gia si|cung cap muc in laser may in samsung – xerox gia si|cung cap muc nuoc may in phun epson – hp – canon|cung cap muc may photocopy toshiba gia si|cung cap muc may photocopy ricoh gia si|bang gia muc photocopy gia re|bang gia muc photocopy chinh hang gia tot nhat.|Cung cap ruy bang muc – ribbon ink cho máy in kim epson, Cung cap ruy bang muc – ribbon ink cho máy in kim oki|film fax may fax panasonic - brother - sharp | Drum (trống) clean blade ( gạt) Developer (từ) charge roller (trục cao áp)...| TÌM HIỂU LINH KIỆN HỘP MỰC ? Toner Cartridge còn gọi là hộp mực, Drum Cartridge là hộp trống trong các laser equitment.
- Với máy in laser chỉ có Toner Cartridge gồm nhiều bộ phận cấu thành chính: Drum (trống), mực, clean blade ( gạt), developer (từ), charge roller (trục cao áp or củ sấy nhiệt)...Đây là những linh kiện hao mòn theo số bản in, cái nào hỏng có thể thay riêng cái đó, nhưng phải thay toàn bộ cartridge sau 3-4 lần đổ mực mặc dù hơi tốn kém.
- Với máy photocopy mới tách bộ phận chứa mực riêng thành hai hộp Toner Cartridge, Drum Cartridge. (Mình biết ở ngõ 109 Trường Chinh có công ty làm về máy Konica Minta chắc ở đó có bán. Công ty Đỉnh Cao thì phải).
- Công nghệ in (photo) có: in laser, in phun, in kim. Lâu quá rồi, già rồi không nhớ cụ tỉ in laser như thế nào nữa: trống mực để mang thông tin tài liệu lên giấy, củ nhiệt làm chín mực như thế nào! Gạt, từ nữa ....linh kien hop muc may in | gat lon | gẠt nho | drum - trỐng hình | thanh gat muc may in | thanh gat muc may photocopy |

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

HOAN MY DIGITAL.,CO.LTD

MST (Tax code): 3 7 0 1 9 9 0 4 1 7


 

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG


1.    Đến trực tiếp cửa hàng

Trụ Sở: 51/6 Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.
Chi Nhánh: số 210A, đường an Phú 27, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương.
Hướng dẫn dường đi. Quý khách có thể vào Website:www.thietbiso.net.vn

Vào mục: Bản đồ đường đi (phía bên dưới trang website) theo link: http://thietbiso.net.vn/cham-soc-khach-hang-5/Ban-do-duong-di.html

2.    Đặt hàng qua điện thoại, E-mail, Yahoo! Messenger, Skype …

a.    Liên hệ tại trụ Sở chính ở Dĩ An:

- ĐT : 0274-626 2493 (0650 626 2493)

- Fax: 0274-626 2493 (0650 626 2493)

- Di động: Mr Khanh: 0967 084 168 – 0975 985 039
- Mr Thồng:  0967 074 168 – 0985 128 127

- Email: info.tbshoanmy@gmail.com 

- Yahoo! Messenger: YM!: khanhnq_it@yahoo.com.vn

- Skype: 0967 738 745

- Zalo: 0968 084 168

b.    Chi Nhánh:

- Di động: Mr Mạnh: 0985 855 226 -  Mis Toán:01696 938 939

- Email: info.cntbshoanmy@gmail.com 

- Skype: 0985 855 226

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

HOAN MY DIGITAL.,CO.LTD

MST (Tax code): 3 7 0 1 9 9 0 4 1 7

Hướng dẫn thanh toán


Kính gởi: Quý khách hàng

Công ty Thiết Bị Số Hoàn Mỹ, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng trong suốt thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

 - Thanh toán tiền mặt khi giao hàng tận nơi  (Thỏa thuận với nhân viên kinh doanh) 

 - Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc máy ATM

 1. Thanh toán Tiền mặt khi giao hàng tận nơi:

Nhân viên của công ty sẽ liên hệ trước và giao hàng đến tận nơi theo yêu cầu của Quý khách. Sau khi nhận được sản phẩm đã đặt hàng, Quý khách thanh toán cho nhân viên giao hàng với số tiền ghi trong hoá đơn kèm theo (hiện chúng tôi chỉ áp dụng hình thức này trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh nhưng bán kính không quá 5km, riêng bán kính ngoài 5km thì thỏa thuận trong quá trình giao dịch mua bán).

2. Thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng hoặc máy ATM:

Quý khách đến bất kỳ chi nhánh hoặc máy ATM nào thuộc mạng lưới Ngân hàng trên toàn quốc để chuyển tiền vào một trong những Tài Khoản dưới đây (Quý khách có hoặc không có tài khoản ngân hàng đều thực hiện được việc chuyển khoản, vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0975 985 039 – 0968 084 168 – 0967 738 745 trước và sau khi chuyển tiền)

Chúng tôi sẽ nhận được tiền thanh toán của Quý khách trong vòng 05 phút đến 30 phút tùy theo từng hệ thống Ngân hàng mà Quý khách chuyển tiền vào qua hệ thống tin nhắn. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản của Quý khách chúng tôi sẽ gọi điện thoại thông báo với Quý khách và sẽ chuyển hàng cho Quý khách qua các nhà xe ô tô hoặc gửi Phát chuyển nhanh (EMS).

Hình thức gửi hàng tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ được thống nhất với Quý khách khi đặt hàng.

Để tiện lợi cho việc kinh doanh cũng như việc thanh toán tiền được thuận tiện. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý khách hàng một số TK Ngân hàng để tiện trong vấn đề giao dịch.

TÀI KHOẢN CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ
+ Chủ TK: CT TNHH TMDV THIET BI SO HOAN MY
+ Số Tài Khoản: 0411 000 993 856
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 0411 000 996 828
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 203 010 5184 003
+ Ngân Hàng: MB Sóng Thần

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 5591 205 110 935
+ Ngân Hàng: AgriBank – CN TX Dĩ An

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Lê Đình Mạnh
+ Số Tài Khoản: 0411 000 995 143
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Bùi Thị Thành
+ Số Tài Khoản: 650 10000 392 617

+ Ngân Hàng: BIDV – CN Bình Dương

 Lưu ý: Trong trường hợp thanh toán chuyển khoản, ngay sau khi chuyển tiền xong Quý khách vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo vào các số Hotline trên tổng số tiền đã chuyển, và thông tin của Quý khách:

 1/. Tên Quý Khách hàng và số tài khoản                   

2/. Địa chỉ nhận hàng (rõ ràng, chi tiết).              

3/. Hai số điện thoại liên hệ 

 Những thông tin đầy đủ này sẽ giúp cho việc gửi hàng, nhận hàng cho Quý khách được nhanh chóng thuận tiện, xin cảm ơn!