Vietnam English
(Bản quyền thuộc): CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ - MSDN: 3701 990 417 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG cấp ngày 12/01/2012

LINH KIỆN MÁY IN

Liên hệ
4283

 

MÃ HÀNG-CODE

DiỄN GiẢI-Explain

BL MO 2

Mỡ bôi trơn bao lụa ( loại 2)

BL MO L1

Mỡ bôi trơn bao lụa ( loại 1, chính hãng, Net 10g)

BL HP 1100

Bao lụa HP Laser 1100, 3200, 3220 * Canon LBP 800, 810, 1110, 1120

BL HP 1200 JM

Bao lụa HP Laser 1000, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1150, 1160, 1200, 1220, 1300, 1320, 2014, 2015, 2035, 2055, 3015, 3020, 3030, 3035, 3050, 3052, 3055, 3300, 3310, 3320, 3330, 3380, 3390, 3392, P1005, 1006, 1505, 1515, 1102, 1560, 1566, 1600, 1606, M 1120, 1522, 1319, 1536, 1212NF, 1130, 1210, 1132MF * Canon LBP 1210, 2050, 2900, 3000, 3018, 3100, 3110, 3115, 3151, 3200, 3210, 3250, 3300, 3370, 6000,

BL HP 1200 IM

BL HP 1200 CH

BL HP 1505

Bao lụa HP Laser Jet P1505, 1515, 1560, 1566, 1600, 1606

BL HP 2035

Bao lụa HP Laser 2035, 2055

BL HP 3015

Bao lụa HP Laser 3015, 4100

BL HP 2200

Bao lụa HP Laser Jet 2200, 2300, 2400, P3005, M3027, M3035 * HP Laser Color 1500, 2500

BL HP 5000

Bao lụa HP 5000, 5100, 5200, 5025, 5035 * Canon 840, 850, 870, 880, 910, 1610, 1910, 3500

NHÓM RULLO ÉP

RLE HP 1005

Rullo ép HP 1005, 1006, 1505, 1522, ,1319, P1560, P1600, P1606, P1102, 1212NF, M1130, M1210 * Canon LBP 3050, 3100, 6000, 3115, 3250

RLE HP 1010

Rullo ép HP 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 3015, 3020, 3030, 3035 * Canon 2900, 3000

RLE HP 1022

Rullo ép HP 1022, 3050, 3052, 3055 * Canon LBP L100, 75IC, 140, 120, MF 4122, 4150, 4680, 4110, 4100, 4120, 4122, 4150, 4320, 4350, 4360

RLE HP 1100

Rullo ép HP 1100, 3200, 3220 * Canon 800, 810, 1120

RLE HP 1102

Rullo ép HP 1102

RLE HP 1200

Rullo ép HP 1000, 1200, 1150, 1220, 1300, 3300, 3310, 3320, 3330, 3380 * Canon LBP 1210, 3110, 3200, 3210

RLE HP 1160

Rullo ép HP 1160, 1320, 3390, 3392, P2014, P2015 (Chính hãng)

RLE HP 1160

Rullo ép HP 1160, 1320, 3390, 3392, P2014, P2015 * Canon 3300, 3310, 3370

RLE HP 2055

Rullo ép HP 2035, 2055 * Canon 6650DN (Chính hãng)

RLE HP 2055

Rullo ép HP 2035, 2055 * Canon 6650DN

RLE HP 2300

Rullo ép HP 2300

RLE HP 3005

Rullo ép HP 3005

RLE HP 3015

Rullo ép HP 3015

RLE HP 4015

Rullo ép HP 4014, 4015

RLE HP 4200

Rullo ép HP 4200, 4300, 4250, 4350

RLE HP 5000

Rullo ép HP 5000, 5100 * Canon 840, 850, 870, 880, 910, 1610, 1810

RLE HP 5200

Rullo ép HP 5200 * Canon 3500

RLE SS 1710

Rullo ép Samsung ML 1520, 1610, 1640, 1710, 1740, 1750, 2010, 2240, SCX 4100, 4216F, 4200, 4300, 4521F * Xerox Phraser 3115, 3120, 3121, 3124, 3125, 3130 * Lexmark X215

RLE SS 1666

Rullo ép Samsung 1660, 1666

RLE SS 2850

Rullo ép Samsung 2850

RLE BT 2040

Rullo ép Brother HL 2040, 2050, 2850, 2950, 7220 * MFC 7420M DCP 7010 * Xerox 203, 204

RLE BT 2130

Rullo ép Brother HL 2130

RLE BT 2140

Rullo ép Brother HL 2140, 2150, 2127W, DCP 7030, 7040, 7045, MFC 7340, 7440, 7450, 784

RLE BT 2240

Rullo ép Brother HL 2240, 2250, 2280, MFC 7060, 7860

NHÓM RULLO SẤY

RLS SS 1610

Rullo sấy Samsung 1610, 1640, 2010, 2240, SCX 4521F * Xerox 3124, 3125

RLS SS 1710

Rullo sấy Samsung ML 1520, 1710, 1740, 1750, SCX 4100, 4216F, 4200, 4300 * Xerox Phraser 3115, 3120, 3121, 3130 * Lexmark X215

RLS SS 1666

Rullo sấy Samsung 1660, 1666

RLS LM E120

Rullo sấy Lexmark E120

RLS BT 2040

Rullo sấy Brother HL 2040, 2050, 2850, 2950, 7220 * MFC 7420M DCP 7010 * Xerox 203, 204

RLS BT 2140

Rullo sấy Brother HL 2140, 2150, 2127W, DCP 7030, 7040, 7045, MFC 7340, 7440, 7450, 784, HL 2130

RLS BT 2240

Rullo sấy Brother HL 2240, 2250, 2280, MFC 7060, 7860

BỘ ĐỆM (BẠC)

BD RL HP 1006

Bộ đệm Rulo ép HP P1005, 1006 * Canon 3050, 3100

BD RL HP 1010

Bộ đệm Rulo ép HP 1010, 1015, 1018, 1020, 3050 * Canon 2900, 3000

BD RL HP 1100

Bộ đệm Rulo ép HP 6L, 1100 *Canon 1120

BD RL HP 1200

Bộ đệm Rulo ép HP 1150, 1200, 1300 * Canon 1210, 3200

BD RL HP 1160

Bộ đệm Rulo ép HP 1160, 1320, P2014, P2015 * Canon 3300

BD RL HP 2035

Bộ đệm Rulo ép HP P2035, 2055 * Canon 6650

BD RL HP 3005

Bộ đệm Rulo ép HP P3005

BD RL HP 5000

Bộ đệm Rulo ép HP 5000, 5100

BD RL HP 5200

Bộ đệm Rulo ép HP 5200 * Canon 3500

NHÓM THANH NHIỆT

TN HP 1005

Thanh Nhiệt HP 1005, 1006, 1505, 1522F, 1060DN, 1102W, 1212NF * Canon 3100, 5050

TN HP 1010

Thanh Nhiệt HP 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3050 * Canon 2900, 3000

TN HP 1100

Thanh Nhiệt HP 1100, 3100, 3150, 3200, 3220 * Canon 800, 810, 1110, 1120

TN HP 1160

Thanh Nhiệt HP 1160, 1320, P2014, P2015 * Canon 3300

TN HP 1200

Thanh Nhiệt HP 1000, 1150, 1200, 1220, 1300, 3300, 3310, 3320, 3330, 3380 * Canon 1210, 3110, 3200, 3210

TN HP 2035

Thanh Nhiệt HP P2035, 2055

TN HP 2200

Thanh Nhiệt HP 2100, 2200

TN HP 2400

Thanh Nhiệt HP 2400, 2420

TN HP 4200

Thanh Nhiệt HP 4200, 4250, 4300, 4350

TN HP 5000

Thanh Nhiệt HP 5000, 5100

TN HP 5200

Thanh Nhiệt HP 5200 Series

QUẢ ĐÀO (BÁNH KÉO/ ĐẦY GIẤY) (Pickup roller)

RL1 1442 000

Quả đào HP 1005, 1006, 1008

RL1 0266 000

Quả đào HP 1010, 1015,1018, 1020, 1022, 3050 * Canon 2900, 3000

RB2 4026 000

Quả đào HP 1100, 3200 * Canon 1120

RF0 1008 000

Quả đào HP 1000, 1150, 1200, 1300

RL1 1497 000

Quả đào HP 1505, 1522

RL1 0540 000

Quả đào HP 1160, 1320, P2014, P2015, M2727 * Canon 3300 (Tray 2 Lớn)

RL1 1525 000

Quả đào HP P2014, P2015, M2727 * Canon 3300 (Tray 1 Nhỏ)

RL1 2120 000

Quả đào HP 2035, 2055 (Tray 1 Nhỏ)

RM1 6414 000

Quả đào HP 2035, 2055 (Tray 2 Lớn)

RL1 0568 000

Quả đào HP 3005, 2400, 2420 M551 (Tray 1 Nhỏ)

RL1 1370 000

Quả đào HP 3005 (Tray 2 Lớn)

RL1 0542 000

Quả đào HP 2400, 2420 (Tray 2 Lớn)

RL1 0019 000

Quả đào HP 4200, 4250, 4300, 4345, 4350, 4700 (Tray 1)

RB2 1820 000

Quả đào HP 5000, 5100 (Tray 1 Nhỏ)

RB2 1821 000

Quả đào HP 5000, 5100 (Tray 2 Lớn)

RF5 2634 000

Quả đào HP 5000, 5100 (Tray 2/3) * Photo Canon IR 1600, 2000, 2010

RB1 8865 000

Quả đào HP 5000, 5100, 4000, 4100, 4500 (Tray 2/3 D Roller)

RL1 0915 000

Quả đào HP 5200, M5025 (Tray 1 Nhỏ)

RM1 0036 000

Quả đào HP 5200, 4200, 4250, 4300, 4345, 4350, 4700, P4005, P4014, M5025 (Tray 2)

RM1 0037 000

Quả đào HP 5200, 4200, 4250, 4300, 4345, 4350, 4700 * P3525, 4005, 4014, 4025, 6015 * M5025 (Tray 2)

RM1 6313 000

Quả đào HP 5200 * P3005, 3015 (Tray 2)

RM1 0731 000

Quả đào HP 5200, 3500, 3700 (Tray 2/3)

PUR SM 1610

Quả đào Samsung 1610, 300, Dell 1100

PUR SM 1510

Quả đào Samsung 1510, 1710, 4100, 4200

LOAD GIẤY (MIẾNG ĐỆM) (Seperation Pad)

RM1 4006 000

Load giấy HP P1005, 1006, 1007, 1008, 1009, P1102, M1130, 1132, M1212, 1214, 1217

RC1 2038 000

Load giấy HP 1010, 1012, 1015, 1018, 1020

RF5 2886 000

Load giấy HP 1100, 3200

RF0 1014 000

Load giấy HP 1000, 1150, 1200, 1300, 33xx

RL1 1528 000

Load giấy HP P2014, 2015, M2727 (Tray 1)

RC1 0939 000

Load giấy HP 2300, 24xx, P3005, M2027, 3035, 3500, 3700 (Tray 1)

RM1 1298 000

Load giấy HP 1160, 1320, 24xx, 339x, P2014, 2015, M2727 (Tray 2)

RL1 2115 000

Load giấy HP P2035, 2055, M401, M425mfp (Tray 1)

RM1 6397 000

Load giấy HP P2035, 2055, M401, M425mfp (Tray 2)

RM1 6454 000

Load giấy HP P2035, P2055 (Tray 3)

RF5 3439 000

Load giấy HP 5000, 5100 (Tray 1)

RG9 1485 000

Load giấy HP 5000, 5100 (Tray 2)

RM1 2462 000

Load giấy HP 5200, 5025, 5035 (Tray 1)

RM1 2546 000

Load giấy HP 5200 (Tray 2)

JC61 01169A

Load giấy Samsung 1610, 300, Dell 1100

SP SM1511

Load giấy Samsung 1510, 1710, 4100, 4200, 4520, 4720

FORMATTER

FMT HP 1005

Formatter HP 1005

FMT HP 1006

Formatter HP 1006

FMT HP 1010

Formatter HP 1010

FMT HP 1020

Formatter HP 1015, 1018, 1020

FMT HP 1022

Formatter HP 1022

FMT HP 1102

Formatter HP 1102

FMT HP 1160

Formatter HP 1160

FMT HP 1212

Formatter HP 1212NF

FMT HP 1320

Formatter HP 1320

FMT HP 1319

Formatter HP 1319

FMT HP 1522

Formatter HP 1522NF

FMT HP 2015

Formatter HP P2014, P2015, P2015D

FMT HP 2035

Formatter HP P2035, 2055

FMT CA 1102

Formatter Canon 1102

FMT CN 1210

Formatter Canon 1210

FMT CN 2900

Formatter Canon 2900

FMT CN 3000

Formatter Canon 3000

FMT CN 3300

Formatter Canon 3300

FMT CN 4320

Formatter Canon4320D

FMT CN 4450

Formatter Canon 4450

Rất hân hạnh được hợp hợp tác với quý đại lý và quý khách hàng!

TRUNG TÂM BÁN HÀNG INKMAX – JETMASTER TẠI BÌNH DƯƠNG:

-Trụ Sở chính: 51/6 (số mới 324) Lý Thường Kiệt, KP Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
ĐT :0650 626 2493- Fax:0650 626 2493- DĐ : 0967 738 745

Email:Info.tbshoanmy@gmail.com

-Chi Nhánh Thuận An:Số 210A, đường An Phú 27, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
DĐ: 0985 855 226

Email: Info.cntbshoanmy@gmail.com

www.thietbiso.net.vn

Sale: Mr Bùi Văn Thồng – HP: 0968 074 168 (Dĩ An – Bình Dương)

Sale: Mr Nguyễn Quang Khanh – HP: 0968 084 168 (Dĩ An – Bình Dương)

Sale: Mr Mạnh – HP: 0985 855 226 (chi nhánh Thuận An – Bình Dương)

Sale: Mr Lâm Hoàng Duy (Công Ty DTP) – HP: 0917 877 187 (TP. Hồ Chí Minh)

[Tags:www.thietbiso.net.vn|công ty thiết bị số hoàn mỹ|thiet bi so hoan my binh duong:nhà phân phối sỉ và lẻ mực in tại bình dương,phan phoi muc in tai binh duong,cung cấp mực in – mực nạp – mực photocopy chính hãng,cung cap muc in – muc nap – muc photocopy tai binh duong,Bơm mực in tại dĩ an,nap muc in tai di an,nap muc in tai thuan an,nap muc in KCN song than,KCN Viet-Sing,KCN Tan Dong hiep,Khu chế xuất linh trung 2,KCN Đống an,bảng giá nạp mực in tận nơi tại dĩ an – binh dương,nạp mực in bình dương,sửa chữa máy in nạp mực in tận nơi tai dĩ an thuận an bình dương,nạp mực máy in HP,nạp mực máy in Canon,nạp mực máy in Panasonic,nạp mực máy in Brother,nạp mực máy in Samsung,nạp mực máy in Xerox,nạp mực máy in Epson,đổ bơm nạp Mực nước 4 màu Epson,đổ nạp Mực nước 6 màu Epson,nạp mực in bình dương,nạp mực máy in tận nơi tại bình dương,báo giá nạp mực máy in sửa chữa máy in tận nơi ở bình dương,mua bán máy in giao hàng tận nơi ở bình dương,cài đặt máy in qua mạng ở bình dương,bảo trì máy in tại bình dương,nạp mực in giá rẻ tại bình dương,bán máy in giá rẻ tại bình dương,dịch vụ nạp mực sửa chữa máy in, nạp mực máy in phun (màu) tại bình dương,nạp mực tại dĩ an thuận an bình duong.Máy văn phòng, nạp mực máy in màu laser hp tại bình duong,khi nào nên mua hộp mực in (cartridge) dự phòng,bạn muốn biết giá thành hộp mực,mực nạp tại bình dương,công ty nào phân phối mực in hộp mực in tại bình dương,tìm nhà phân phối mực in,trung tâm bảo hành máy in máy photocopy ở đâu?Nạp mực in hoàn mỹ].

MUA MỰC IN JETMASTER Ở ĐÂU?MỰC IN JETMASTER TAI BÌNH DƯƠNG-MỰC IN JETMASTER TAI TP HCM-MỰC IN JETMASTER TAI ĐỒNG NAI-MỰC IN JETMASTER TAI BÌNH PHƯỚC| CUNG CAP MUC IN GIA RE|PHAN PHOI MUC IN GIA RE|NAP MUC IN GIA RE|MUC NAP MAY IN HP GIA RE|MUC NAP MAY IN CACON GIA RE|CONG TY TNHH TMDV THIET BI SO CUNG CAP MUC IN – MUC NAP MAY IN LASER |

bang gia si muc in|bảng giá sỉ mực in|bang gia si muc nap|bảng giá sỉ mực nạp|cung cap muc in laser may in hp gia si|cung cap muc in laser may in canon gia si|cung cap muc in laser may in panasonic gia si|cung cap muc in laser may in brother gia si|cung cap muc in laser may in samsung – xerox gia si|cung cap muc nuoc may in phun epson – hp – canon|cung cap muc may photocopy toshiba gia si|cung cap muc may photocopy ricoh gia si|bang gia muc photocopy gia re|bang gia muc photocopy chinh hang gia tot nhat.|Cung cap ruy bang muc – ribbon ink cho máy in kim epson, Cung cap ruy bang muc – ribbon ink cho máy in kim oki|film fax may fax panasonic - brother - sharp | Drum (trống) clean blade ( gạt) Developer (từ) charge roller (trục cao áp)...| TÌM HIỂU LINH KIỆN HỘP MỰC ? Toner Cartridge còn gọi là hộp mực, Drum Cartridge là hộp trống trong các laser equitment.
- Với máy in laser chỉ có Toner Cartridge gồm nhiều bộ phận cấu thành chính: Drum (trống), mực, clean blade ( gạt), developer (từ), charge roller (trục cao áp or củ sấy nhiệt)...Đây là những linh kiện hao mòn theo số bản in, cái nào hỏng có thể thay riêng cái đó, nhưng phải thay toàn bộ cartridge sau 3-4 lần đổ mực mặc dù hơi tốn kém.
- Với máy photocopy mới tách bộ phận chứa mực riêng thành hai hộp Toner Cartridge, Drum Cartridge. (Mình biết ở ngõ 109 Trường Chinh có công ty làm về máy Konica Minta chắc ở đó có bán. Công ty Đỉnh Cao thì phải).
- Công nghệ in (photo) có: in laser, in phun, in kim. Lâu quá rồi, già rồi không nhớ cụ tỉ in laser như thế nào nữa: trống mực để mang thông tin tài liệu lên giấy, củ nhiệt làm chín mực như thế nào! Gạt, từ nữa ....linh kien hop muc may in | gat lon | gẠt nho | drum - trỐng hình | thanh gat muc may in | thanh gat muc may photocopy | linh kien may in | linh kiện máy in | linh kien sua chua may in tai Binh Duong

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

HOAN MY DIGITAL.,CO.LTD

MST (Tax code): 3 7 0 1 9 9 0 4 1 7


 

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG


1.    Đến trực tiếp cửa hàng

Trụ Sở: 51/6 Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.
Chi Nhánh: số 210A, đường an Phú 27, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương.
Hướng dẫn dường đi. Quý khách có thể vào Website:www.thietbiso.net.vn

Vào mục: Bản đồ đường đi (phía bên dưới trang website) theo link: http://thietbiso.net.vn/cham-soc-khach-hang-5/Ban-do-duong-di.html

2.    Đặt hàng qua điện thoại, E-mail, Yahoo! Messenger, Skype …

a.    Liên hệ tại trụ Sở chính ở Dĩ An:

- ĐT : 0274-626 2493 (0650 626 2493)

- Fax: 0274-626 2493 (0650 626 2493)

- Di động: Mr Khanh: 0967 084 168 – 0975 985 039
- Mr Thồng:  0967 074 168 – 0985 128 127

- Email: info.tbshoanmy@gmail.com 

- Yahoo! Messenger: YM!: khanhnq_it@yahoo.com.vn

- Skype: 0967 738 745

- Zalo: 0968 084 168

b.    Chi Nhánh:

- Di động: Mr Mạnh: 0985 855 226 -  Mis Toán:01696 938 939

- Email: info.cntbshoanmy@gmail.com 

- Skype: 0985 855 226

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

HOAN MY DIGITAL.,CO.LTD

MST (Tax code): 3 7 0 1 9 9 0 4 1 7

Hướng dẫn thanh toán


Kính gởi: Quý khách hàng

Công ty Thiết Bị Số Hoàn Mỹ, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng trong suốt thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

 - Thanh toán tiền mặt khi giao hàng tận nơi  (Thỏa thuận với nhân viên kinh doanh) 

 - Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc máy ATM

 1. Thanh toán Tiền mặt khi giao hàng tận nơi:

Nhân viên của công ty sẽ liên hệ trước và giao hàng đến tận nơi theo yêu cầu của Quý khách. Sau khi nhận được sản phẩm đã đặt hàng, Quý khách thanh toán cho nhân viên giao hàng với số tiền ghi trong hoá đơn kèm theo (hiện chúng tôi chỉ áp dụng hình thức này trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh nhưng bán kính không quá 5km, riêng bán kính ngoài 5km thì thỏa thuận trong quá trình giao dịch mua bán).

2. Thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng hoặc máy ATM:

Quý khách đến bất kỳ chi nhánh hoặc máy ATM nào thuộc mạng lưới Ngân hàng trên toàn quốc để chuyển tiền vào một trong những Tài Khoản dưới đây (Quý khách có hoặc không có tài khoản ngân hàng đều thực hiện được việc chuyển khoản, vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0975 985 039 – 0968 084 168 – 0967 738 745 trước và sau khi chuyển tiền)

Chúng tôi sẽ nhận được tiền thanh toán của Quý khách trong vòng 05 phút đến 30 phút tùy theo từng hệ thống Ngân hàng mà Quý khách chuyển tiền vào qua hệ thống tin nhắn. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản của Quý khách chúng tôi sẽ gọi điện thoại thông báo với Quý khách và sẽ chuyển hàng cho Quý khách qua các nhà xe ô tô hoặc gửi Phát chuyển nhanh (EMS).

Hình thức gửi hàng tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ được thống nhất với Quý khách khi đặt hàng.

Để tiện lợi cho việc kinh doanh cũng như việc thanh toán tiền được thuận tiện. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý khách hàng một số TK Ngân hàng để tiện trong vấn đề giao dịch.

TÀI KHOẢN CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ
+ Chủ TK: CT TNHH TMDV THIET BI SO HOAN MY
+ Số Tài Khoản: 0411 000 993 856
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 0411 000 996 828
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 203 010 5184 003
+ Ngân Hàng: MB Sóng Thần

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 5591 205 110 935
+ Ngân Hàng: AgriBank – CN TX Dĩ An

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Lê Đình Mạnh
+ Số Tài Khoản: 0411 000 995 143
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Bùi Thị Thành
+ Số Tài Khoản: 650 10000 392 617

+ Ngân Hàng: BIDV – CN Bình Dương

 Lưu ý: Trong trường hợp thanh toán chuyển khoản, ngay sau khi chuyển tiền xong Quý khách vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo vào các số Hotline trên tổng số tiền đã chuyển, và thông tin của Quý khách:

 1/. Tên Quý Khách hàng và số tài khoản                   

2/. Địa chỉ nhận hàng (rõ ràng, chi tiết).              

3/. Hai số điện thoại liên hệ 

 Những thông tin đầy đủ này sẽ giúp cho việc gửi hàng, nhận hàng cho Quý khách được nhanh chóng thuận tiện, xin cảm ơn!