Vietnam English
(Bản quyền thuộc): CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ - MSDN: 3701 990 417 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG cấp ngày 12/01/2012

LINH KiỆN PHOTOCOPY

drum canon copier, drum ricoh copier, drum toshiba copier, drum minolta copier, drum kyocera copier, drum fuji xerox copier, drum sharp copier, gạt mực coper, gạt từ copier, gạt băng tải copier, rulo ép copier, rulo sấy copier, chip copier, bao lụa copier ….

Liên hệ
3368

VẬT TƯ – LINH KIỆN MÁY PHOTOCOPY (COPIER)

CTY THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ xin trân trọng gửi đến Quý Đại lý & khách hàng bảng tra cứu  linh kiện photocopy như sau:

 1. GẠT BĂNG TẢI COPIER (Trasnfer Cleaning Blade)
 2. GẠT TỪ (Gạt nhỏ) COPIER (Doctor Blade)
 3. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO CANON
 4. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO KYOCERA
 5. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO MINOLTA
 6. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO RICOH
 7. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO SHARP
 8. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO TOSHIBA
 9. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO XEROX
 10. GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) – GẠT MỰC MÁY PHOTO PANASONIC

STT

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

CODE

I

GẠT BĂNG TẢI COPIER (Trasnfer Cleaning Blade)

HMD

1

GBTPR-1035

Ricoh Af 1035 / 1045 / 2035 / 3035 / 3045 (A232-3830 / A232-3831) * Af 340 / 350 / 450 / 455 (N/A)

HMD-T40

2

GBTPR-1060

Ricoh Af 1060 / 1075 / 2075 (AD04-1076) * Af 2060 (N/A) * MP 5500 / 6500 / 7500 (AD04-1126)

HMD-T60

3

GBTPR-5632

Ricoh FT 4022 / 4027/ 4522 / 5400/ 5640/ 5035/ 5832/ 5840/ 5632 (N/A)

HMD-T45

4

GBTPR-700

Ricoh Af 550 / 551 / 650 / 700 (AD04-1049)

HMD-T45

5

GBTPT-2060

Toshiba E55 / 550/ 650/ 720/ 810/ 850

HMD-T40

II

GẠT TỪ (Gạt nhỏ) COPIER (Doctor Blade)

HMD

1

GTPC-EP65

Canon IR 1600, 1610, 2000, 155, 200 (N/A) * IR 2020 (N/A) * EP-65

HMD-D30

2

 

 

HMD-

3

 

 

HMD-

4

 

 

HMD-

5

 

 

HMD-

6

 

 

HMD-

III

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) - CANON

HMD-CC

1

GHL-AX

Canon IR 1018, 1019J, 1022if, 1023if (N/A) * IR 1024 (N/A) * Printer EP-22, HP 06F / 92A

HMD-CC15

2

GHL-10A

Canon IR 1210, 1230, 1310, 1370F (N/A) * Printer HP 10A (HP 2300)

HMD-CC20

3

GCL-EP65

Canon IR 1600, 1610, 2000, 2016, 2018, 2420, 155, 200 (N/A) * IR 2016, 2020 (N/A) * IR 2018,

2022, 2025, 2030 (N/A) * Printer EP-65

HMD-CC30

4

GMPC-2200

Canon IR 2200, 2270, 2800, 3300, 3570 (N/A) * 2270, 2870, 3570, 4570 (N/A) * 3030, 3035, 3045,

3230, 3235, 3245 (N/A)

HMD-CC32

5

GMPC-2530

Canon IR 2520, 2525, 2530, 2535, 2545 (FM3-9265-000)

HMD-CC45

6

 

 

HMD-

IV

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) - KYOCERA

HMD-CK

1

GMPMK-1620

Kyocera FS 6025 (N/A) * TASKalfa 180, 181, 220, 221, KM 1620,2020, 1635, 1650, 2050, 2550,

TK180(AD165) (2C918010) * KM 1635, 2035 (2FT18010) * KM 2540, 2560, 3040, 3060 (DK670-

Blade)

HMD-CK48

2

GMPMK-2530

Kyocera TASKalfa 420i, 520i, TK725 * KM 2530, 3035, 3050, 3530, 4030, 4035, 4050, 5035, 5050

(2BL18300)

HMD-CK38

3

 

 

HMD-

V

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) - MINOLTA

HMD-CM

1

GMPM-152

Minolta Bi 162, 182, 200, 210, 211, 250, 350, 450, 222, 282, 362, 7728, 223, 283, 363, 432, 7828,

Di 152, 164, 183, 184, 195, 215, 250, 251, 350, 351, 2510, 3510 (4021-5622-01) * Bi 162, 163, 180,

210, 220, Di 1611, 1811, 2011 (4034-5622-01) * Bi 164, 184, 7718 (A0XX-3618-00) * KONICA KNC-

7118, 7115, 7216 (27AE-2701

HMD-CM35

2

GMPM-450

Minolta Di 450, 470, 550 - EP 2050, 3050

HMD-CM37

3

GMPM-750

Minolta Bi 600, 750

HMD-CM60

 

 

 

HMD-

 

 

 

HMD-

 

 

 

HMD-

VI

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) - RICOH

HMD-CR

1

GMPR-1013

Ricoh Af 1013, 1013F (N/A) * 1515 (N/A)

HMD-CR36

2

GMPR-1015

Ricoh Af 1015, 1018, 1113, 1230, 2015, MP2000 (B039-2289) * Af 2015, 2018, MP 1800, 2000

(AD04-2059)

HMD-CR39

3

GMPR-1035

Ricoh Af 1035, 1045 (A232-2353)

HMD-CR47

4

GMPR-2035

Ricoh Af 2034, 2035, 2045, MP 3010, 2035 (B082-2353) * Af 3035, 3045, 4035 (B213-2354) * MP

4000, 5000 (D009-2351)

HMD-CR48

5

GMPR-220

Ricoh Af 220, 270 (N/A) * Af 1027, MP 2500, 3350 (N/A) * Af 1022, 1027 (N/A) * Af 220, 1022, 2022,

2027, 2032, 3030 ,MP 2510, 2550(N/A)

HMD-CR49

6

GMPR-5632

Ricoh FT 4022, 4027, 4522, 5400, 5640, 5035, 5832, 5840, 5632 (N/A

HMD-CR46

7

GMPR-6645

Ricoh Af 550, 551, 650, 700 (A176-3582) * Af 551, 1060, 1075, 2060, 2075 (DA04-1056) * Af 2051,

2060, 2075 (DA04-1083) * Af 850, 2090 (DA04-1056) * Af 400, 401, 500, 550, 551, 7050 (A176-

3582) * FT 6645, 6650, 6655, 6665, 7650, 7660, 7670 (A176-3582)

HMD-CR45

8

GMPR-2500

Ricoh Af MPC 2500, 3000,4500

HMD-CR62

9

 

 

 

 

 

 

 

VII

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) -  SHARP

HMD-CS

1

GMPS-450

Sharp ARM 340, 350, 450, 351U, 355U, 451U, 455U, AR450 (CCLEZ0162FC31)

HMD-CS39

2

GMPS-363

Sharp MX-M 363U, 453, 503 (N/A)

HMD-CS49

3

GMPS-160

Sharp AR 160, 161, 162, 163, 164, 5316, 5516, 200

HMD-CS40

4

GMPS-235

Sharp MX 235, 275, 256, 258

HMD-CS48

5

 

 

 

VIII

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) -  TOSHIBA

HMD-CT

1

GMPT-163

Toshiba E 163, 166, 181, 182, 195, 205, 206, 207, 212, 242, 282 * E 230, 280s * E 202L, 203L,

232, 233, 283 (6LA2-7845) * DP 2320, 2380 (N/A) * E 163, 205, 255, 305, 355, 455, 2006, 2320 (PU-

3000-Blade)

HMD-CT43

2

GMPT-2060

Toshiba BD 2060, 2068, 2080, 2860, 2870, 3350, 3560, 3570 (4409890630)

HMD-CT60

3

GMPT-350

Toshiba E 35, 28,  45, 350, 358, 450 (6LA27554-000) * E 352, 452, 353, 453 (N/A) * E 350, 452,

358, 458, DP 2800, 3500, 4500, 3503, 4503 (44299018-000) *

HMD-CT45

4

GMPT-550

Toshiba E 520 (N/A) * E 550, 650, 810 (4409892740) * E 555, 600, 655, 720, 755, 850, 855

(6LE19374-000)

HMD-CT44

5

 

 

 

IX

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) -  XEROX

HMD-CX

1

GMPT-286

Xerox DC 156, 186, 236, 286, WCP 123, 128, 133, 450i, Xerox 2005, 2007, 3007

HMD-CX42

2

 

 

 

X

GẠT MỰC (DRUM / Gạt lớn) COPIER (Drum Cleaning Blade) -  PANASONIC

HMD-CP

1

GMPP-1820

Panasonic DP 1820, 1520, 8016

HMD-CP37

 

 

 

 

CTY THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ xin trân trọng gửi đến Quý Đại lý & khách hàng bảng tra cứu  linh kiện photocopy như sau:

 1. RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) – RULO ÉP MÁY PHOTO CANON
 2. RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) – RULO ÉP MÁY PHOTO RICOH
 3. RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) – RULO ÉP MÁY PHOTO TOSHIBA
 4. RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) – RULO ÉP MÁY PHOTO KYOCERA - MINOLTA
 5. RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) – RULO ÉP MÁY PHOTO SHARP

 

STT

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

CODE

 

RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) - CANON

HMD-SRC

1

RLPEC-1018

Rulo ép Photo Canon IR 1018, 1019J, 1022IF, 1023IF, 1024, 1025

HMD-SRC275

2

RLPEC-2016

Rulo ép Photo Canon IR 2016, 2020, 2120, 2116, 2318, 2320, 2420

HMD-SRC395

3

RLPEC-1022

Rulo ép Photo Canon IR 2535, 2545

HMD-SRC550

4

RLPEC-1023

Rulo ép Photo Canon IR 3030, 3035, 3045, 3230, 3235, 3245, 3570, 4570

HMD-SRC551

 

RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) - RICOH

HMD-SRR

1

RLPER-1013

Rulo ép Photo Ricoh AF 1013, 120, 1515, MP 161, 171, 201, 3310, 4410, 4420; Gestetner 1202,

1302. 9103, DSM 415, 416, F 104, 540, 550, 9103, MP 171: Lanier 5612, 5613, 8310, LD 015, 016,

117, 220, 310, 410, 411, 415, 416; Nashuatec D 1205, 1305; Savin 2512, 2513, 3515, 816, 917,

920, FS 3725, 3750, 3760

HMD-SRR265

2

RLPER-1015

Rulo ép Photo Ricoh AF 1015, 1018;   2016, 2018, 2020, Gestetner DSM 615, 616, 618, 620, 716,

721, MP 1600, 2000Gestetner 1312, 1502, 1802; Lanier 5515, 5518, 5618, LD 013; Nashuatec

1505, 1805; Savin 2515, 2518

HMD-SRR250

3

RLPER-1016

Rulo ép Photo Ricoh AF 1022, 1027, 2022, 2027, 3025, 3030, MP 2352, 2510, 2550, 2553, 2851,

2852, 3010, 3053, 3350, 3351, 3352, 3353; Gestetner 2212, 2712, DSM 622, 627, 725, 730, MP

2550, 2851, 3350, 3351

HMD-SRR230

4

RLPER-1035

Rulo ép photo Ricoh AF 1035, 1045, AP4510; Gestetner 3502, 4502, P7145, Lanier 2145, 5635,

5645; Nashuatec 3525, 4525, D3525, Savin 2235, 2245, 2535, 2545, MLP45

HMD-SRR255

5

RLPER-1060

Rulo ép Photo Ricoh AF 1060, 1075, SP9100DN; Gestetner 6002, 7502, P7675; IBM Infoprint

2060ES, 2075ES; Lanier LD 060, 075, LP 275HDN, Savin 2560, 2575, MLP175N

HMD-SRR435

6

RLPER-2035

Rulo ép Photo Ricoh AF 2035, 2045, 3035, 3045, MP 3500, 4500, SP 8100

HMD-SRR465

7

RLPER-550

Rulo ép Photo Ricoh AF 1055, 550, 551, 650, 700, FT 6645, 7650; Gestetner 3255, 3265,  3270,

3355, 3370, 5502; Lanier 5255, 5265, 5455, 5470, LD 055; Nashuatec D 455, 465, 5505, 555, 570;

Savin 2055DP, 2070DP, 2555, 9955DP, 9965DP

HMD-SRR445

 

 

 

 

 

RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) - TOSHIBA

HMD-SRT

1

RLPET-163

Rulo ép Photo Toshiba E 18, 163, 165, 166, 167, 181, 182, 195, 202S, 203, 205, 205SE, 206, 207,

212, 223, 225, 237, 242, 245

HMD-SRT336

2

RLPET-230

Rulo ép Photo Toshiba E 200L, 202L, 203L, 230, 230L, 232, 233, 133P, 280, 280L, 282, 283, 283P;

Imagistics (Pitney Bowes) IM 2330, 2830

HMD-SRT556

3

RLPET-255

Rulo ép Photo Toshiba E 205, 255, 305

HMD-SRT426

4

RLPET-350

Rulo ép Photo Toshiba E 28, 35, 350, 352, 353, 358, 35P, 45, 450, 452, 453, DP 3500, 4500;

Imagistics (Pitney Bowes) IM 3530, 4530

HMD-SRT346

5

RLPET-351

Rulo ép Photo Toshiba E 355, 455

HMD-SRT486

6

RLPET-550

Rulo ép Photo Toshiba E 55, 550, 810, 5570

HMD-SRT516

 

 

 

 

 

RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) - KYOCERA - MINOLTA

HMD-SRK

1

RLPEK-1620

Rulo ép Photo Kyocera KM 1620, 2020, 1635,

HMD-SRK232

2

RLPEK-180

Rulo ép Photo Minolta TK 180, 181, 220, 221

HMD-SRK412

3

RLPEM-152

Rulo ép Photo Minolta DI 152, 181, 183, BI 162, 163, 180, 210, 211, 215

HMD-SRK222

 

 

 

 

 

 RULO ÉP (Dưới) COPIER (Lower Sleeved Roller) - SHARP

HMD-SRS

1

RLPES-160

Rulo ép Photo Sharp AR 160, 161, 163, 164, 200, 201, 205, 206, 207, 3020, 3818, 3821, 5015,

ARF201, DM 2000, 2005, 2010; Lanier 5216, 5220

HMD-SRS265

 

 

 

 

 

 

CTY THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ xin trân trọng gửi đến Quý Đại lý & khách hàng bảng tra cứu  linh kiện photocopy như sau:

 1. RULO SẤY MÁY PHOTOCOPY CANON
 2. RULO SẤY MÁY PHOTOCOPY RICOH
 3. RULO SẤY MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA
 4. RULO SẤY MÁY PHOTOCOPY KYOCERA - MINOLTA
 5. RULO SẤY MÁY PHOTOCOPY SHARP
 6. RULO SẤY MÁY PHOTOCOPY XEROX

STT

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

CODE

 

 RULO SẤY (Trên) COPIER (Upper Fuser Roller) - CANON

HMD-FRC

1

RLPSC-1600

Rulo sấy Photo Canon IR 1600, 2000, 2010

HMD-FRC127

2

 

 

 

 

RULO SẤY (Trên) COPIER (Upper Fuser Roller) - RICOH

HMD-FRR

1

RLPSR-1015

Rulo sấy Photo Ricoh AF 1015, 1018; 2015, 2016, 2018, 2020, 3025, 3030, MP 1600, 2000, 2352,

2500, 2501, 2510, 2550 Gestetner 1312, 1502, 1802; Lanier 5515, 5518, 5618, LD013; Nashuatec

1505, 1805; Savin 2515, 2518

HMD-FRR125

2

RLPSR-1022

Rulo sấy Photo Ricoh AF 1022, 1027, 2022, 2027, 3025, 3030, Ricoh MP 2510, 2550, 2851, 3010,

3350, 3351; Gestetner 2212, 2712, DSM 622, 627, 725E, 730E, MP 2550, 2851, 3350, 3351

HMD-FRR175

3

RLPSR-1035

Rulo sấy Photo Ricoh AF 1035, 1045, 2035, 2045, 3035, 3045; Ricoh MP 3500, 4500; Ricoh AP

4510, SP8100DN; Gestetner 3502, 3532, 4235G, 4245G, 4502, 4532, DSM 635G, 645, 735, 745, P

7145, 7245, SP8100DN, 350Z, 450Z; Lanier 2145, 5635, 5645, LD 035, 045, 135, 145, 235, 245,

335, 345, LP145N

HMD-FRR165

4

RLPSR-1060

Rulo sấy Photo Ricoh AF 1060, 1075, 1085; SP9100DN; Gestetner 6002, 7502, P7675; Lanier

LD060, 075, LP275HDN

HMD-FRR285

5

RLPSR-2060

Rulo sấy Photo Ricoh AF 2075, 2060, 2051, 5500, 6500, 7500, 6000, 7000, 8001, 8000, 6001, 7001

HMD-FRR160

6

RLPSR-4000

Rulo sấy Photo Ricoh MP 4000, 5000

HMD-FRR185

7

RLPSR-550

Rulo sấy Photo Ricoh AF 550, 551, 650, FT 6645, 6655

HMD-FRR168

8

RLPSR-850

Rulo sấy Photo Ricoh AF 850, 1085

HMD-FRR305

 

 

 

 

 

 RULO SẤY (Trên) COPIER (Upper Fuser Roller) - TOSHIBA

HMD-FRT

1

RLPSR-28

Rulo sấy Photo Toshiba E 28, 35, 45, DP 3500

HMD-FRT255

2

RLPSR-163

Rulo sấy Photo Toshiba E 163, 165, 166, 167, 181, 182, 195, 203, 205, 206, 207, 212, 223, 225,

237, 242, 245

HMD-FRT145

3

RLPSR-230

Rulo sấy Photo Toshiba 230, 232, 233, 280, 282, 283

HMD-FRT140

4

RLPSR-255

Rulo sấy Photo Toshiba 255, 305, 355, 455

HMD-FRT180

5

RLPSR-350

Rulo sấy Photo Toshiba 350, 352, 353, 450, 452, 453; Imagistics (Pitney Bowes) IM 3530, 4530,

HMD-FRT235

6

RLPSR-550

Rulo sấy Photo Toshiba 550, 551,650,700,1055, 1060, 1075, 1085, 720, 810, 850

HMD-FRT325

7

RLPSR-2060

Rulo sấy Photo Toshiba 2060, 2870, 3570

HMD-FRT135

8

 

 

 

 

 RULO SẤY (Trên) COPIER (Upper Fuser Roller) - KYOCERA - MINOLTA

HMD-FRK

1

RLPSM-152

Rulo sấy Photo Minolta DI 152, 183, 181 Bizhub 162, 163, 180, 210, 220, 211, 215

HMD-FRK125

2

RLPSM-250

Rulo sấy Photo Minolta DI 250, 350, 251, 351

HMD-FRK140

3

RLPSM-283

Rulo sấy Photo Minolta Bizhub 282, 283, 362

HMD-FRK285

4

RLPSK-1620

Rulo sấy Photo Kyocera KM 1620, 220, 2035, 1650, 2050, 2550, 1635, TasKalfa180, 181, 221

HMD-FRK145

 

 RULO SẤY (Trên) COPIER (Upper Fuser Roller) - SHARP

HMD-FRS

1

RLPSS-160

Rulo sấy Photo Sharp AR 160, 161, 162, 163, 164, 200, 201, 205, 206, 207, 3818S, 3020D, 3821D,

MX-M200D

HMD-FRS130

2

RLPSS-235

Rulo sấy Photo Sharp AR 235, 271, 275

HMD-FRS125

3

RLPSS-256

Rulo sấy Photo Sharp ARM 256L, 258, 316L, 318, 5731

HMD-FRS126

4

RLPSS-350

Rulo sấy Photo Sharp ARM 350, 450

HMD-FRS135

 

 

 

 

 

 RULO SẤY (Trên) COPIER (Upper Fuser Roller) - XEROX

HMD-FRX

1

RLPSX-236

Rulo sấy Photo Xerox DC 236, 286, 2005, 2007, 3007, 236, 285, 286; Work Centre Pro 118, 123,

128, 133, C118

HMD-FRX610

2

 

 

 

 

 

 

 

CTY THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ xin trân trọng gửi đến Quý Đại lý & khách hàng bảng tra cứu  linh kiện photocopy như sau:

CHIP COPIER – CHÍP MÁY PHOTO

STT

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

CODE

I

CHIP COPIER

CHIP

1

CPT-1640

Chip Toshiba T-1640D (24K)

CHIP-T25

2

CPT-1810

Chip Toshiba T-1810D (5K)

CHIP-T13

3

CPT-2505

Chip Toshiba T-2505

CHIP-T27

4

CPT-2507

Chip Toshiba T-2507

CHIP-T28

5

CPT-4530

Chip Toshiba T-4530D (24K)

CHIP-T16

6

CPT-4590

Chip Toshiba T-4590D

CHIP-T24

 

 

 

 

7

CPT-AR 016

Chip Sharp AR-016 (5015/5120/5220/5316/5318/5320)

CHIP-S38

8

CPT-AR 020

Chip Sharp AR-020, 3818,  3820,  3821,  3020, 5516, 5520, 5620,5618, 5623, 5020

CHIP-S24

9

CPT-AR 235

Chip Sharp MX-M 182, 182D, 202D, 232D, 5618, 5620, 5623

CHIP-S51

10

CPT-AR 312

Chip Sharp AR-312, 5731, 5726, 260, 261, 310, 311

CHIP-S50

11

CPT-AR 310

Chip Sharp AR-310, 5625, 5631, 5725

CHIP-S42

12

CPT-M 450

Chip Sharp M450, M280, M350, P350, P450

CHIP-S17

13

CPT-MX 500

Chip Sharp MX 500, MX 283, 363, 453, 500, 503, AR 201, AR 202

CHIP-S52

 

 

 

 

14

CPT-X 2056

Chip Mực  Xerox DC 2056, 2058

CHIP-X308

15

CPT-X 2056- Dr

Chip Drum Xerox DC 2056, 2059

CHIP-X310

16

CPT-X 2060

Chip Mực Xerox DC 2060, 3060, 3065

CHIP-X88

17

CPT-X 236

Chip Mực Xerox DC 236, 286, 2005, 3007, 2007

CHIP-X51

18

CPT-X 263- Dr

Chip Drum Xerox DC 236, 286, 2005, 3007, 2007

CHIP-X59

 

 

 

 

19

CPT-TK 4109

Chip TasKalfa 1800, 1801, 2200, 2201

CHIP-TK86

29

CPT-TK 439

Chip TasKalfa 180, 181, 220, 221

CHIP-TK29

 

 

 

 

 

CTY THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ xin trân trọng gửi đến Quý Đại lý & khách hàng bảng tra cứu  linh kiện photocopy như sau:

 1. Bộ Phận Lẫy / Cò –  MÁY PHOTO
 2. BÁNH XE MÁY PHOTO
 3. LÒ XO MÁY PHOTO
 4. BAO LỤA MÁY PHOTO

 

STT

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

CODE

I

Bộ Phận Lẫy / Cò

L

1

CSPT-350

Bộ phận lẫy Photo Toshiba 350/450 (Cò ép - 5C/bộ)

HM-LT43

2

CEPT-350

Bộ phận lẫy Photo Toshiba 350/450 (Cò sấy - 6C/bộ)

HM-LT29

3

CSPT-163

Bộ phận lẫy Photo Toshiba 163, 203, 223, 225, 243, 245, 182 (Cò sấy - 5C/bộ)

HM-LT32

4

CSPT-550

Bộ phận lẫy Photo Toshiba 2060, 550, 810, 720, 650, 850, 810 (Cò sấy - 6C/bộ)

HM-LT23

5

CEPT-550

Bộ phận lẫy Photo Toshiba 550, 810, 720, 650, 850, 810 (Cò ép - 5C/bộ

HM-LT44

6

CEPT-2060

Bộ phận lẫy Photo Toshiba 2060 (Cò ép - 5C/bộ)

HM-LT29

7

CSPT-230

Bộ phận lẫy Photo Toshiba E230, 280, 282 (Cò sấy - 6C/bộ)

HM-LT30

8

CSPT-255

Bộ phận lẫy Photo Toshiba 255, 305, 355, 455 (Cò sấy - 5C/bộ)

HM-LT41

9

CSPR-2015

Bộ phận lẫy Photo Ricoh 1800/2015/2018/2001L (Cò sấy - 5C/bộ)

HM-LR33

10

CSPM-152

Bộ phận lẫy Photo Minolta DI 152, 183, 215 (Cò sấy - 5C/bộ)

HM-LM34

 

 

BÁNH XE

 

 

BXPT-850

Bánh xe Photo Toshiba E55, 650, 810, 850, 3560, 2860 (Dày)

 

 

BXPT-850

Bánh xe Photo Toshiba E55, 650, 810, 850, 3560, 2860 (Mỏng)

 

 

BXPT-280

Bánh xe Photo Toshiba 230, 280, 350 (Dày)

 

 

BXPT-280

Bánh xe Photo Toshiba 230, 280, 350 (Mỏng)

 

 

 

Lò xo

 

 

LXPR-2015

Lò xo cò Photo Ricoh 1800/2015/2500 (5C/bộ)

 

 

LXPT-163

Lò xo cò sấy Photo Toshiba E163/182/230/280S (5C/bộ)

 

 

LXPT-350

Lò xo cò sấy Photo Toshiba 350/352/358/450 (6C/ bộ)

 

 

 

Linh kiện khác

 

 

CRNP

Cuộn Corona ( Vàng)

 

 

LHMPT-283

Lá hứng mực Toshiba 282/283

 

 

TSPC-2016

Trục sạc Photo Canon IR 2016, 2020

 

 

BLPC-2016

Bao lụa Photo Canon IR 2010 / 2016 / 2018 / 2020 / 2022 / 2025 / 2030 / 2116 / 2120 / 2200 / 2230

/ 2250 / 2270 / 2280 / 2300 / 2318 / 2320 / 2420 / 2525 / 2530 / 2570 / 2800 / 2810 / 2830 / 2870 /

3025 / 3036 / 3300 / 3320 / 3530 / 3570 / 4570

 

 

 

 

 

 

 

Rất hân hạnh được hợp hợp tác với quý đại lý và quý khách hàng!

TRUNG TÂM CUNG CẤP VẬT TƯ + LINH KIỆN MÁY PHOTO  TẠI BÌNH DƯƠNG:

www.thietbiso.net.vn

-Trụ Sở chính: 51/6 (số mới 324) Lý Thường Kiệt, KP Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
ĐT :0650 626 2493- Fax:0650 626 2493- DĐ : 0975 985 039 Mr Khanh

Email:info.tbshoanmy@gmail.com

-Chi Nhánh Thuận An:Số 210A, đường An Phú 27, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
DĐ: 0985 855 226 Mr mạnh

Email: info.cntbshoanmy@gmail.com

Sale: Mr Bùi Văn Thồng – HP: 0968 074 168 (Dĩ An – Bình Dương)

Sale: Mr Nguyễn Quang Khanh – HP: 0968 084 168 (Dĩ An – Bình Dương)

Sale: Mr Mạnh – HP: 0985 855 226 (chi nhánh Thuận An – Bình Dương)

Xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá thấp nhất & tốt nhất! Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe và thành đạt!

[Tags: bảng báo giá linh kiện máy photocopy | BANG BAO GIA SI LINH KIEN MÁY PHOTO | GIA LINH KIEN MAY PHOTO TAI BINH DUONG | NHA CUNG CAP LINH KIEN MAY PHOTO TAI BINH DUONG | GAT MUC MAY PHOTO CANON | GAT MUC MAY PHOTO KYOCERA | GAT MUC MAY PHOTO MINOLTA | GAT MUC MAY PHOTO RICOH | GAT MUC MAY PHOTO SHARP | GAT MUC MAY PHOTO TOSHIBA | GAT MUC MAY PHOTO XEROX | RULLO – RU LÔ EP SAY MAY PHOTO CANON | RULLO – RU LÔ EP SAY MAY PHOTO RICOH | RULLO – RU LÔ EP SAY MAY PHOTO TOSIBA | RULLO – RU LÔ EP SAY MAY PHOTO KYOCERA – MINOLTA | RULLO – RU LÔ EP SAY MAY PHOTO SHARP | RULO SAY MAY PHOTO CANON | RULO SAY MAY PHOTO RICOH | RULO SAY MAY PHOTO TOSHIBA KYOCERA – MINOLTA | RULO SAY MAY PHOTO SHARP | RULO SAY MAY PHOTO XEROX | CHIP MAY PHOTO | CHIP MAY PHOTOCOPY | CHIP MUC PHOTO | BAO LUA MAY PHOTO | CHIP COPIER. Tim nha cung cap linh kien may photo | tim nha phan phoi linh kien may photo | nha phan phoi linh kien may photo tai binh duong | nha phan phoi linh kien may photo tai di an | nha phan phoi linh kien may photo tai thuan an | nha phan phoi linh kien may photo tai thu dau mot | nha phan phoi linh kien may photo tai thu duc | nha phan phoi linh kien may photo tai thanh pho ho chi minh | nha phan phoi linh kien may photo tai dong nai | nha phan phoi linh kien may photo tai ba ria vung tau | nha phan phoi linh kien may photo tai binh phuoc.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

HOAN MY DIGITAL.,CO.LTD

MST (Tax code): 3 7 0 1 9 9 0 4 1 7


 

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG


1.    Đến trực tiếp cửa hàng

Trụ Sở: 51/6 Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.
Chi Nhánh: số 210A, đường an Phú 27, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương.
Hướng dẫn dường đi. Quý khách có thể vào Website:www.thietbiso.net.vn

Vào mục: Bản đồ đường đi (phía bên dưới trang website) theo link: http://thietbiso.net.vn/cham-soc-khach-hang-5/Ban-do-duong-di.html

2.    Đặt hàng qua điện thoại, E-mail, Yahoo! Messenger, Skype …

a.    Liên hệ tại trụ Sở chính ở Dĩ An:

- ĐT : 0274-626 2493 (0650 626 2493)

- Fax: 0274-626 2493 (0650 626 2493)

- Di động: Mr Khanh: 0967 084 168 – 0975 985 039
- Mr Thồng:  0967 074 168 – 0985 128 127

- Email: info.tbshoanmy@gmail.com 

- Yahoo! Messenger: YM!: khanhnq_it@yahoo.com.vn

- Skype: 0967 738 745

- Zalo: 0968 084 168

b.    Chi Nhánh:

- Di động: Mr Mạnh: 0985 855 226 -  Mis Toán:01696 938 939

- Email: info.cntbshoanmy@gmail.com 

- Skype: 0985 855 226

 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

HOAN MY DIGITAL.,CO.LTD

MST (Tax code): 3 7 0 1 9 9 0 4 1 7

Hướng dẫn thanh toán


Kính gởi: Quý khách hàng

Công ty Thiết Bị Số Hoàn Mỹ, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng trong suốt thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

 - Thanh toán tiền mặt khi giao hàng tận nơi  (Thỏa thuận với nhân viên kinh doanh) 

 - Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc máy ATM

 1. Thanh toán Tiền mặt khi giao hàng tận nơi:

Nhân viên của công ty sẽ liên hệ trước và giao hàng đến tận nơi theo yêu cầu của Quý khách. Sau khi nhận được sản phẩm đã đặt hàng, Quý khách thanh toán cho nhân viên giao hàng với số tiền ghi trong hoá đơn kèm theo (hiện chúng tôi chỉ áp dụng hình thức này trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh nhưng bán kính không quá 5km, riêng bán kính ngoài 5km thì thỏa thuận trong quá trình giao dịch mua bán).

2. Thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng hoặc máy ATM:

Quý khách đến bất kỳ chi nhánh hoặc máy ATM nào thuộc mạng lưới Ngân hàng trên toàn quốc để chuyển tiền vào một trong những Tài Khoản dưới đây (Quý khách có hoặc không có tài khoản ngân hàng đều thực hiện được việc chuyển khoản, vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0975 985 039 – 0968 084 168 – 0967 738 745 trước và sau khi chuyển tiền)

Chúng tôi sẽ nhận được tiền thanh toán của Quý khách trong vòng 05 phút đến 30 phút tùy theo từng hệ thống Ngân hàng mà Quý khách chuyển tiền vào qua hệ thống tin nhắn. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản của Quý khách chúng tôi sẽ gọi điện thoại thông báo với Quý khách và sẽ chuyển hàng cho Quý khách qua các nhà xe ô tô hoặc gửi Phát chuyển nhanh (EMS).

Hình thức gửi hàng tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ được thống nhất với Quý khách khi đặt hàng.

Để tiện lợi cho việc kinh doanh cũng như việc thanh toán tiền được thuận tiện. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý khách hàng một số TK Ngân hàng để tiện trong vấn đề giao dịch.

TÀI KHOẢN CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ
+ Chủ TK: CT TNHH TMDV THIET BI SO HOAN MY
+ Số Tài Khoản: 0411 000 993 856
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 0411 000 996 828
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 203 010 5184 003
+ Ngân Hàng: MB Sóng Thần

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Nguyễn Quang Khanh
+ Số Tài Khoản: 5591 205 110 935
+ Ngân Hàng: AgriBank – CN TX Dĩ An

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Lê Đình Mạnh
+ Số Tài Khoản: 0411 000 995 143
+ Ngân Hàng: VietComBank - CN Nam Bình Dương

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
+ Chủ TK: Bùi Thị Thành
+ Số Tài Khoản: 650 10000 392 617

+ Ngân Hàng: BIDV – CN Bình Dương

 Lưu ý: Trong trường hợp thanh toán chuyển khoản, ngay sau khi chuyển tiền xong Quý khách vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo vào các số Hotline trên tổng số tiền đã chuyển, và thông tin của Quý khách:

 1/. Tên Quý Khách hàng và số tài khoản                   

2/. Địa chỉ nhận hàng (rõ ràng, chi tiết).              

3/. Hai số điện thoại liên hệ 

 Những thông tin đầy đủ này sẽ giúp cho việc gửi hàng, nhận hàng cho Quý khách được nhanh chóng thuận tiện, xin cảm ơn!