Vietnam English
(Bản quyền thuộc): CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ - MSDN: 3701 990 417 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG cấp ngày 12/01/2012

Desktop Memory 4GB-8GB-16GB RAM PC-DDR4 - G.SKILL

777.000
602

Hình ảnh một số sản phẩm RAM G.SKILL sử dụng cho Desktop (Desktop Memory)

  

Tên Sản Phẩm

Tính năng

Đơn giá

(x1000)

Bảo hành

Model Name

Specification

Price

Warranty

F4-2133C15S-4GIS

4GB G.SKILL - AEGIS, Bus 2133 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,25v - S/p Intel XMP heatsink aluminium

777

36 T

F4-2133C15S-8GIS

8GB G.SKILL - AEGIS, Bus 2133 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,25v - S/p Intel XMP heatsink aluminium

1415

36 T

F4-2400C15S-4GIS

4GB G.SKILL - AEGIS, Bus 2400 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,25v - S/p Intel XMP heatsink aluminium

789

36 T

F4-2400C15S-8GIS

8GB G.SKILL - AEGIS, Bus 2400 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,25v - S/p Intel XMP heatsink aluminium

1438

36 T

F4-2800C17S-8GIS

8GB G.SKILL - AEGIS, Bus 2800 Mhz DDR4 - CL17  Vol 1,20v - S/p Intel XMP heatsink aluminium

1462

-

F4-2133C15S-4GVR

4GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2133 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,20v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

870

36 T

F4-2400C15S-4GVR

4GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2400 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,20v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

-

36 T

F4-2133C15D-8GVR

2x4GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2133 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

1717

36 T

F4-2400C16S-8GFXR

8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2400 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

1508

36 T

F4-2400C15Q-16GVR

4x4GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2400 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

3364

36 T

F4-2666C15D-8GVR

2x4GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2666 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

1763

36 T

F4-2666C15D-16GVR

2x8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2666 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

-

36 T

F4-2666C15Q-16GVR

4x4GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2666 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

3480

36 T

F4-2800C17S-8GVR

8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2800 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

-

36 T

F4-2800C15D-8GVRB

2x4GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2800 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

1786

36 T

F4-2800C15D-16GVRB

2x8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2800 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

3039

36 T

F4-2800C15D-32GVR

2x16GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 2800 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

6450

36 T

F4-3000C15D-32GVR

2x16GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 3000 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

6589

36 T

F4-3000C15D-16GVRB

2x8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 3000 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,35v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

3125

36 T

F4-3000C15Q-32GVRB

4x8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 3000 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,35v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Red

6403

36 T

F4-3200C15Q-32GVR

4x8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 3200 Mhz DDR4 - CL16  Vol 1,35v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt

7610

36 T

F4-3400C16D-32GVR

2x16GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 3400 Mhz DDR4 - CL16  Vol 1,35v - Intel XMP 2.0, Red Headsink

7445

36 T

F4-3466C16Q-32GVR

4x8GB G.SKILL - Ripjaws V, Bus 3466 Mhz DDR4 - CL16  Vol 1,35v - Intel XMP 2.0, Red Headsink

8352

36 T

F4-2800C15D-16GTZB

2x8GB G.SKILL - TridentZ, Bus 2800 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - Intel XMP Headsink Black-Grey

3387

36 T

F4-3000C15D-16GTZB

2x8GB G.SKILL - TridentZ, Bus 3000 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,2v - Intel XMP Headsink Black-Grey

3619

36 T

F4-3200C16D-16GTZB

2x8GB G.SKILL - TridentZ, Bus 3200 Mhz DDR4 - CL16  Vol 1,35v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt Black - Grey

3712

36 T

F4-3200C16Q-32GTZB

4x8GB G.SKILL - TridentZ, Bus 3200 Mhz DDR4 - CL16  Vol 1,35v - Intel XMP Headsink Black-Grey

6682

36 T

F4-3200C16D-32GTZ

2x16GB G.SKILL - TridentZ, Bus 3200 Mhz DDR4 - CL16  Vol 1,35v - Intel XMP Headsink Black-Grey

6612

36 T

F4-3000C16D-16GTZR

2x8GB G.SKILL - TridentZ (LED), Bus 3000 Mhz DDR4 - CL16  Vol 1,35v - Intel XMP Headsink Black-Grey , LED RGB

3255

36 T

F4-3000C15D-16GTZR

2x8GB G.SKILL - TridentZ (LED), Bus 3000 Mhz DDR4 - CL15  Vol 1,35v - Intel XMP Headsink Black-Grey , LED RGB

3619

36 T