Download Firmware HD TVI – DVR Hikvision Tải xuống Phần mềm

DOWNLOAD FIRMWARE HIKVISION – TẢI XUỐNG PHẦN MỀM HIKVISION

Để có trải nghiệm người dùng tốt hơn, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên cập nhật thiết bị của mình lên chương trình cơ sở mới nhất càng sớm càng tốt.

For better user experience, we highly recommend you to update your device to the latest firmware asap.

Firmware HD TVI – DVR  HIKVISION (ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION)

TÊN THIẾT BỊ PHIÊN BẢN FIRMWARE 

DVR-K8A3_ASIA-ML_STD_V4.70.111_Build_220609

Hỗ trợ camera 3K KF0T-S

iDS-7216HQHI-M1/S https://drive.google.com/file/d/1GA7VFSOdvTssJKejFDiqGgsaTl7cMPBz/view
iDS-7216HQHI-M2/S https://drive.google.com/file/d/1GA7VFSOdvTssJKejFDiqGgsaTl7cMPBz/view
iDS-7208HUHI-M1/S https://drive.google.com/file/d/1GA7VFSOdvTssJKejFDiqGgsaTl7cMPBz/view
iDS-7208HUHI-M2/S https://drive.google.com/file/d/1GA7VFSOdvTssJKejFDiqGgsaTl7cMPBz/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

 THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K8A3FA_ASIA-ML_STD_V4.71.001_Build_221217

Hỗ trợ camera 3K KF0T-S

iDS-7208HUHI-M1/FA https://drive.google.com/file/d/1GLIJs1Tq5SKq8fjWjSCYz4PMaqpr73oU/view
iDS-7208HUHI-M2/FA https://drive.google.com/file/d/1GLIJs1Tq5SKq8fjWjSCYz4PMaqpr73oU/view
iDS-7216HQHI-M1/FA https://drive.google.com/file/d/1GLIJs1Tq5SKq8fjWjSCYz4PMaqpr73oU/view
iDS-7216HQHI-M2/FA https://drive.google.com/file/d/1GLIJs1Tq5SKq8fjWjSCYz4PMaqpr73oU/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DZ_K8A4_ASIA_ML_STD_V4.26.011_211218

Hỗ trợ camera 3K KF0T-S

iDS-7204HUHI-M1/S https://drive.google.com/file/d/1VCir7ODv5yvQUbNeAB1OUhieylgsC110/view
iDS-7204HUHI-M2/S https://drive.google.com/file/d/1VCir7ODv5yvQUbNeAB1OUhieylgsC110/view
iDS-7208HQHI-M1/S https://drive.google.com/file/d/1VCir7ODv5yvQUbNeAB1OUhieylgsC110/view
iDS-7208HQHI-M2/S https://drive.google.com/file/d/1VCir7ODv5yvQUbNeAB1OUhieylgsC110/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DZ_K8A4FA_ASIA_ML_STD_V4.26.011_211218

Hỗ trợ camera 3K KF0T-S

iDS-7204HUHI-M1/FA https://drive.google.com/file/d/1Ut19uIPgwMdqPGf_tIiIzOpM8bZrZ2Sb/view
iDS-7204HUHI-M2/FA https://drive.google.com/file/d/1Ut19uIPgwMdqPGf_tIiIzOpM8bZrZ2Sb/view
iDS-7208HQHI-M1/FA https://drive.google.com/file/d/1Ut19uIPgwMdqPGf_tIiIzOpM8bZrZ2Sb/view
iDS-7208HQHI-M2/FA https://drive.google.com/file/d/1Ut19uIPgwMdqPGf_tIiIzOpM8bZrZ2Sb/view

Tải Firmware HD TVI – DVR  HIKVISION (ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION)

iDS-7204HQHI-M1/S https://drive.google.com/file/d/1BgEKbCVa5ETXvAVMsc3NQNsK-kCjpiII/view DVR-K8A5_ASIA-ML_STD_V4.26.011_210715
iDS-7204HQHI-M1/FA https://drive.google.com/file/d/1V_LJa94f2LeNgMQMoYh8gPOF6Wy1Vlz9/view DZ_K8A5FA_ASIA_ML_STD_V4.26.011_211218

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DS-7204HGHI-K1 (S) DVR-K9B1_(04HGH-K)_ASIA-ML_STD_V4.70.170_220610 https://drive.google.com/file/d/1DPR3mtXMElX–5bHCXy1cB4_6IRpG6kf/view
DS-7208HGHI-K1 (S) DVR-K9B1_(08HGH-K)_ASIA-ML_STD_V4.70.170_220610 https://drive.google.com/file/d/1DNMkn76QncY5Dbh-dC8vPB8CC60eUyX9/view
DS-7204HQHI-K1/E (C)(S) DVR-K9B1_(04HQH-K)_ASIA-ML_STD_V4.30.220_220216 https://drive.google.com/file/d/13eLZvJHT5NHsv9JRaO11U-4z5GMtc7FH/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

iDS-7204HQHI-M1/S(C) DVR-K20A7_ASIA-ML_STD_V4.26.131_210811 https://drive.google.com/file/d/1NurE3i9sHoYgb6sl_G_qFoohqJwm5lN0/view
iDS-7204HQHI-M1/E (C) DVR-K20A7S_ASIA-ML_STD_V4.70.181_Build_220622 https://drive.google.com/file/d/1ACNbdN-r-LDOLht2veCAgGFKgp75FvuC/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DS-7108HQHI-K1 (C)(S) https://drive.google.com/file/d/17pZjjhw76Z6dq1VypVQd_i5url-YDvT1/view DVR-K20A8_ASIA-ML_STD_V4.30.303_Build_220623
DS-7204HGHI-K1 (C)(S) https://drive.google.com/file/d/17pZjjhw76Z6dq1VypVQd_i5url-YDvT1/view
DS-7208HGHI-K1 (C)(S) https://drive.google.com/file/d/17pZjjhw76Z6dq1VypVQd_i5url-YDvT1/view
DS-7208HQHI-K1/E (C)(S) https://drive.google.com/file/d/17pZjjhw76Z6dq1VypVQd_i5url-YDvT1/view
DS-7216HGHI-K1 (C)(S) https://drive.google.com/file/d/1Gq_GllaRmAO50R2Nz6kdDnLt0gigVgBB/view DVR-K20A8_(16HGH-K)_ASIA-ML_STD_V4.70.170_220610

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

iDS-7204HUHI-M1/S(C) https://drive.google.com/file/d/1H50oQqbrIFds0mpbO411Ev2v_KVXJH-l/view DVR-K20A8_ASIA-ML_STD_V4.71.001_Build_221217

Hỗ trợ camera 3K KF0T-S

iDS-7204HUHI-M2/S(C) https://drive.google.com/file/d/1H50oQqbrIFds0mpbO411Ev2v_KVXJH-l/view
iDS-7208HQHI-M1/S(C) https://drive.google.com/file/d/1H50oQqbrIFds0mpbO411Ev2v_KVXJH-l/view
iDS-7208HQHI-M2/S(C) https://drive.google.com/file/d/1H50oQqbrIFds0mpbO411Ev2v_KVXJH-l/view
iDS-7208HQHI-M1/E (C) https://drive.google.com/file/d/1GxdDfdD8y_-eG7-Z5P-XOCcXZOtNx1Y2/view DVR-K20A8S_ASIA-ML_STD_V4.71.001_Build_221217

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

iDS-7204HQHI-M1/FA(C) https://drive.google.com/file/d/1GZSKz_B4jZQLGd8loCXJtuNF6ObqTtDm/view DVR-K20A8FA_ASIA-ML_STD_V4.71.001_Build_221217 Hỗ trợ camera 3K KF0T-S
iDS-7204HUHI-M1/FA(C) https://drive.google.com/file/d/1GZSKz_B4jZQLGd8loCXJtuNF6ObqTtDm/view
iDS-7204HUHI-M2/FA(C) https://drive.google.com/file/d/1GZSKz_B4jZQLGd8loCXJtuNF6ObqTtDm/view
iDS-7208HQHI-M1/FA(C) https://drive.google.com/file/d/1GZSKz_B4jZQLGd8loCXJtuNF6ObqTtDm/view
iDS-7208HQHI-M2/FA(C) https://drive.google.com/file/d/1GZSKz_B4jZQLGd8loCXJtuNF6ObqTtDm/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

 THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

TÊN THIẾT BỊ PHIÊN BẢN FIRMWARE

 DVR-K20A9S_ASIA-ML_STD_V4.70.144_Build_220725

DS-7116HQHI-K1 (E) https://drive.google.com/file/d/1B_fg0DvRfz7TNJ0579qAe8yQ2_OHCmtR/view
DS-7216HQHI-K1/E (E) https://drive.google.com/file/d/1B_fg0DvRfz7TNJ0579qAe8yQ2_OHCmtR/view
iDS-7216HQHI-M1/E (C) https://drive.google.com/file/d/1B_fg0DvRfz7TNJ0579qAe8yQ2_OHCmtR/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

iDS-7216HUHI-M2/S (E) https://drive.google.com/file/d/1IuunC14RtWOiRKUpLos0lC8YKSTud02T/view DVR-K20A9S_ASIA-ML_STD_V4.71.002_Build_230113
iDS-7232HQHI-M2/S (E) https://drive.google.com/file/d/1IuunC14RtWOiRKUpLos0lC8YKSTud02T/view
iDS-7332HQHI-M4/S https://drive.google.com/file/d/1Dn_cnxPTPS6pGeVkxES7tnefKaUQ3ssX/view DVR-K21B1S_ASIA-ML_STD_V4.50.201_221110

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K71_ASIA-ML_STD_V4.30.300_210415

(Khôi phục mật khẩu bằng app Hik-Connect)

DS-7108HUHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7108HUHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7116HQHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7116HQHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7204HTHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7204HTHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7204HTHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7204HTHI-K2(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HTHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HTHI-K2(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HUHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HUHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HUHI-K1/E(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HUHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HUHI-K2(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7208HUHI-K2/P https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HQHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HQHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HQHI-K1/E(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HQHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HQHI-K2(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HQHI-K2/P https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HUHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HUHI-K2(S) https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7216HUHI-K2/P https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7224HQHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view
DS-7232HQHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1SFgFUflfr3L_ZMYB5iHCm-hguE3YbLVy/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K71HGH_ASIA-ML_STD_V4.30.122_201107

DS-7224HGHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1NGSbjw3JZyt8C_GI7PzshsB9rBkOVwYy/view
DS-7232HGHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1NGSbjw3JZyt8C_GI7PzshsB9rBkOVwYy/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K72HGH_ASIA-ML_STD_V4.30.122_201107

(Khôi phục mật khẩu bằng app Hik-Connect)

DS-7216HGHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1Y8WXOF21NqHZSy_htt419JLaNBNtMcAk/view
DS-7216HGHI-K1 (S) https://drive.google.com/file/d/1Y8WXOF21NqHZSy_htt419JLaNBNtMcAk/view
DS-7216HGHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1Y8WXOF21NqHZSy_htt419JLaNBNtMcAk/view
DS-7216HGHI-K2 (S) https://drive.google.com/file/d/1Y8WXOF21NqHZSy_htt419JLaNBNtMcAk/view

 

DVR-K71-SMART-V20_ASIA-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

iDS-7208HUHI-K1/4S https://drive.google.com/file/d/1F25EnwhpQyXAGa3nXfWcWjtczGR3-6tf/view
iDS-7208HUHI-K2/4S https://drive.google.com/file/d/1F25EnwhpQyXAGa3nXfWcWjtczGR3-6tf/view
iDS-7216HQHI-K1/4S https://drive.google.com/file/d/1F25EnwhpQyXAGa3nXfWcWjtczGR3-6tf/view
iDS-7216HQHI-K2/4S https://drive.google.com/file/d/1F25EnwhpQyXAGa3nXfWcWjtczGR3-6tf/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

TÊN THIẾT BỊ PHIÊN BẢN FIRMWARE 

DVR-K72-SMART-V20_ASIA-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

iDS-7204HUHI-K1/4S https://drive.google.com/file/d/1-C5UWJO9HnORLf94kZdaLfNtYguugdZX/view
iDS-7204HUHI-K2/4S https://drive.google.com/file/d/1-C5UWJO9HnORLf94kZdaLfNtYguugdZX/view
iDS-7208HQHI-K1/4S https://drive.google.com/file/d/1-C5UWJO9HnORLf94kZdaLfNtYguugdZX/view
iDS-7208HQHI-K2/4S https://drive.google.com/file/d/1-C5UWJO9HnORLf94kZdaLfNtYguugdZX/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K72A-SMART-V20_ASIA-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

iDS-7204HQHI-K1/2S https://drive.google.com/file/d/1-CF11VygDLmKHTJ9Ine7ZrSFlDAYU6wD/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K72A_ASIA-ML_STD_V4.30.212_210618

DS-7204HUHI-K1/UHK https://drive.google.com/file/d/1N7pxmvwEIdDr5rhRe3TtOXx5pJDS_0An/view
DS-7208HUHI-K1/UHK https://drive.google.com/file/d/1N7pxmvwEIdDr5rhRe3TtOXx5pJDS_0An/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

 

DVR-K72_ASIA-ML_STD_V4.25.001_201107
DS-7104HUHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1-EQjW5GSmh-ckbilo_XQpAM7ikZhhwzw/view
DS-7204HQHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1-EQjW5GSmh-ckbilo_XQpAM7ikZhhwzw/view
DS-7204HUHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1-EQjW5GSmh-ckbilo_XQpAM7ikZhhwzw/view
DS-7204HUHI-K1/E https://drive.google.com/file/d/1-EQjW5GSmh-ckbilo_XQpAM7ikZhhwzw/view
DS-7204HUHI-K1/E (S) https://drive.google.com/file/d/1-EQjW5GSmh-ckbilo_XQpAM7ikZhhwzw/view
DS-7204HUHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1-EQjW5GSmh-ckbilo_XQpAM7ikZhhwzw/view
DS-7204HUHI-K2(S) https://drive.google.com/file/d/1-EQjW5GSmh-ckbilo_XQpAM7ikZhhwzw/view
DVR-K72_ASIA-ML_STD_V4.30.212_210618

(Khôi phục mật khẩu bằng app Hik-Connect)

DS-7104HUHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7108HQHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7108HQHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7204HQHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7204HQHI-K1/E https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7204HQHI-K1/E(S) https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7204HQHI-K1/P https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7204HUHI-K1/P https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7208HQHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7208HQHI-K1(S) https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7208HQHI-K1/E https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7208HQHI-K2 https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7208HQHI-K2(S) https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view
DS-7208HQHI-K2/P https://drive.google.com/file/d/1MM4xPlPkFHkhk36K0ojrBUEqp4mLMyaw/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K72A_ASIA-ML_STD_V4.21.100_Build_200307

DS-7104HQHI-K1(B) https://drive.google.com/file/d/1Yogpf8Ey5U282A0i1uRkrUsb41VevbCI/view
DS-7204HQHI-K1(B) https://drive.google.com/file/d/1Yogpf8Ey5U282A0i1uRkrUsb41VevbCI/view
DS-7204HQHI-K1/P(B) https://drive.google.com/file/d/1Yogpf8Ey5U282A0i1uRkrUsb41VevbCI/view

Tải Firmware HD TVI – DVR  HIKVISION (ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION)

DVR-K72A_ASIA-ML_STD_V4.30.210_210111

DS-7104HQHI-K1 https://drive.google.com/file/d/1ON3cGj1oOQKWht-rYVd09rnpYEIUiwD2/view
DS-7104HQHI-K1 (S) https://drive.google.com/file/d/1ON3cGj1oOQKWht-rYVd09rnpYEIUiwD2/view

 

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

HIK-7104SQ-F1 https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view DVR-_K56_K55_K57_ASIA-ML_STD_V3.4.89_Build_181108
HIK-7216SQ-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
HIK-7216SQ-F2/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
HIK-7116SQ-F1 https://drive.google.com/file/d/1u-ooTWEQd-AcXWHL1h4paFmn5gplm7lR/view DVR-K31_K57_ASIA-ML_STD_V3.4.891_Build_190121

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DS-7108HGHI-F1 https://drive.google.com/file/d/148zottG2IrXKz8POx4aYa2jpG0MIal82/view DVR-K32_K55_ASIA-ML_STD_V3.4.891_Build_190121

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

TÊN THIẾT BỊ PHIÊN BẢN FIRMWARE 

DS-7104HGHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1_XavMHKRCGoLZDbAencG9UrTH1zwWyHy/view DVR-K35_(HGH-E_F)_ASIA-ML_STD_V4.30.120_Build200630 (Khôi phục mật khẩu bằng app Hik-Connect)
DS-7104HGHI-F1 https://drive.google.com/file/d/1_XavMHKRCGoLZDbAencG9UrTH1zwWyHy/view
DS-7204HGHI-F1 https://drive.google.com/file/d/1_XavMHKRCGoLZDbAencG9UrTH1zwWyHy/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K52_ASIA-ML_STD_V4.21.100_Build_200307

DS-7324HQHI-K4 https://drive.google.com/file/d/1XLAyB-LyEnqRtux5dntXJntug_UbdNR-/view
DS-7332HQHI-K4 https://drive.google.com/file/d/1XLAyB-LyEnqRtux5dntXJntug_UbdNR-/view
DS-7304HUHI-K4 https://drive.google.com/file/d/1XLAyB-LyEnqRtux5dntXJntug_UbdNR-/view
DS-7308HUHI-K4 https://drive.google.com/file/d/1XLAyB-LyEnqRtux5dntXJntug_UbdNR-/view
DS-7316HUHI-K4 https://drive.google.com/file/d/1XLAyB-LyEnqRtux5dntXJntug_UbdNR-/view
DS-7324HUHI-K4 https://drive.google.com/file/d/1XLAyB-LyEnqRtux5dntXJntug_UbdNR-/view
DS-7332HUHI-K4 https://drive.google.com/file/d/1XLAyB-LyEnqRtux5dntXJntug_UbdNR-/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-_K56_K55_K57_ASIA-ML_STD_V3.4.89_Build_181108

DS-7104HQHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7108HQHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7116HQHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7204HQHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7208HQHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7208HQHI-F2/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7216HQHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7216HQHI-F2/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7304HQHI-F4/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7308HQHI-F4/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7316HQHI-F4/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-8104HQHI-F8/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-8108HQHI-F8/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-8116HQHI-F8/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7204HUHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7204HUHI-F2/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7208HUHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7208HUHI-F2/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7216HUHI-F2/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7304HUHI-F4/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7308HUHI-F4/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7316HUHI-F4/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7604HUHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7608HUHI-F2/N https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view
DS-7616HUHI-F2/N              https://drive.google.com/file/d/1Z4VIE4rCbadjBuOIBXnZIzLYJ3YGziGI/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K55_ASIA-ML_STD_V4.30.120_200630

(Khôi phục mật khẩu bằng app Hik-Connect)

DS-7116HGHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1-JBifrA1OaoPMiLuLBqOtCPcJVtbBymb/view
DS-7216HGHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/1-JBifrA1OaoPMiLuLBqOtCPcJVtbBymb/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DVR-K56_ASIA-ML_STD_V4.30.120_Build200630

(Khôi phục mật khẩu bằng app Hik-Connect)

DS-7108HGHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/12PwTfBxl6iCf7iK5H8QOInRnuLu2dXxE/view
DS-7108HGHI-F1/N (S) https://drive.google.com/file/d/12PwTfBxl6iCf7iK5H8QOInRnuLu2dXxE/view
DS-7208HGHI-F1/N https://drive.google.com/file/d/12PwTfBxl6iCf7iK5H8QOInRnuLu2dXxE/view
DS-7208HGHI-F1/N (S) https://drive.google.com/file/d/12PwTfBxl6iCf7iK5H8QOInRnuLu2dXxE/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

TÊN THIẾT BỊ PHIÊN BẢN FIRMWARE 

DS-7204HUHI-F1/S https://drive.google.com/file/d/1MGuxsXoVHGzaNumVfITPnd46R7CMDgIJ/view DVR-K55_OVERSEA_ML_STD_V3.4.92_Build170809
DS-7208HUHI-F1/S https://drive.google.com/file/d/1MD7AP0CB-gKyahSZxCaxIBIkIYHGdmEe/view DVR-K57_OVERSEA_ML_STD_V3.4.92_Build170809
DS-7216HUHI-F2/S https://drive.google.com/file/d/1MD7AP0CB-gKyahSZxCaxIBIkIYHGdmEe/view

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

DS-7104HGHI-SH

DVR__ML_STD_V3.3.4_Build170220

https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7108HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7104HQHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7204HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7208HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7216HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7304HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7308HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7316HGHI-SH              https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7324HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7332HGHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7304HQHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7308HQHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ
DS-7316HQHI-SH https://drive.google.com/file/d/0B2wJ1TqQE_5teWZhWFhCVlVFMWs/view?resourcekey=0-QnRxgxnfHsW4snWiQp7gjQ

 

https://thietbiso.net.vn/    CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

THI CÔNG – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT HIKVISION

V3.4.89 build 180906

DS-7104HGHI-E1 https://drive.google.com/file/d/1t1PX7WJEs0gihFHhkKo7qPK5aD-JouVk/view
DS-7204HGHI-E1 https://drive.google.com/file/d/1t1PX7WJEs0gihFHhkKo7qPK5aD-JouVk/view
DS-7108HGHI-E1 https://drive.google.com/file/d/1DDbMSgVo_G90yegrPBis8Y_Jqn98lYO4/view
DS-7208HGHI-E1 https://drive.google.com/file/d/1DDbMSgVo_G90yegrPBis8Y_Jqn98lYO4/view
DS-7116HGHI-E1 https://drive.google.com/file/d/1ExgS1RF9C_Nm4UyFLQlPsRPRAhxpcGLq/view
DS-7216HGHI-E1 https://drive.google.com/file/d/1ExgS1RF9C_Nm4UyFLQlPsRPRAhxpcGLq/view

 

Tải Firmware HD TVI – DVR  HIKVISION (ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

Tên quốc tế: HOAN MTRADING SERVICE DIGITAL DEVICE COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ

Mã số thuế: 3701990417

Địa chỉ: 324 Đường Lý Thường Kiệt, Khu Phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274-626 2493

https://thietbiso.net.vn/

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sexy chut ka video nesaporn.mobi nudvista cheating husband porn xxxlib.mobi hot indian nude model xvdocom hindipornvideos.info sex song call girls kannada arabysexy.mobi indian saree xvideo mobidesi desixxxtube.org www xxx com3 samsung galaxy s9 plus price sobazo.com ifb washing machine top load
desi naked tumblr desipornx.mobi indian rape mms aunty locanto javmobile.mobi nurse xvideos.com porn video mp4hd justindianporn.me antara mali sex mako choda hindiporn.pro juhi chawla bf hindi sexy dog justindianporn.net desi couple xnxx
desi kaand video rajwap.pro images of sexy sunny leon fresh porn clips dordoz.com kannada sex msg sex vidio karnataka mobiporno.info local sex hd video www.xvideos.com bengali onlyindianporn.me hindi bur chudai video hot hollywood sex scenes xxxindianporn.pro lee chae rin
Hotline: 0968.084.168