Nạp mực máy in HP và Canon tại Bình Dương

Nạp mực máy in HP và Canon tại Bình Dương
Nạp mực (bơm mực) máy in HP và Canon tại Bình Dương

 

NẠP MỰC (BƠM MỰC) MÁY IN HP & CANON LASER TRẮNG ĐEN SỬ DỤNG CHO HỘP MỰC MÁY IN:

 • 05A/ CRG-319 Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser P2035, 2055

* Canon LBP 6300/ 6400/ 6550, MF 5840/ 5870/ 5880.

 • 10A (Q2610A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 2300.
 • 11A (Q6511A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 2400, 2410, 2420, 2430

* Canon LBP 3640.

 • 12A (Q2612A)/ CRG-303 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3515, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005MFP, M1319MFP

* Canon LBP 2900, 3000.

 • 13A (Q2613A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 1300.
 • 14A (CF214A) Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser 2400, 2410, 2420, 2430

* Canon LBP 3640.

 • 15A (C7115A)/ EP-25 Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser 1000, 1200, 1220, 3300, 3380

* Canon LBP 1210

 • 16A (Q7516A)/ CRG-309/ CRG-509 Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser 5200

* Canon LBP 3500, 3900, 3920, 3950, 3970, 5250, 5350, 6525, 6535.

 • 17A (CF217A) Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser jet Pro M101/ M102, MFP M130.

*****Nạp mực phải thay chíp hộp mực 17A mới chạy được.

 • 18A (CF218A) Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser jet Pro M103/ M104, MFP M132.

*****19A Cụm Drum Unit  (CF219A):  Cụm Drum Unit  máy in HP laser jet Pro M101/ M102/ M103/ M104, MFP M130/ MFP M132 + Cartridge/ hộp mực 17A/18A.

*****Thay cụm DRUM phải thay chíp Drum 19A thì mới chạy được.

 • 24A (Q2624A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 1150.
 • 25X (CF325X) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser M806, MFP M830
 • 26A (CF226A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser M402d/n/dn, MFP M426dw/fdn/fdw.
 • 27A (C4127A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 4000, 4050.
 • 29A (C4129A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 5000/ 5100 * Canon 840/ 850/ 870/ 880/ 910
 • 30A (CF230A) Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser jet Pro M203/ M227

*****Nạp mực phải thay chíp hộp mực 30A mới chạy được.

*****32A Cụm Drum Unit  (CF232A):  Cụm Drum Unit  máy in HP laser jet Pro M203/ M227/ M206/ M230 + Cartridge/ hộp mực 30A.

*****Thay cụm DRUM phải thay chíp Drum 32A thì mới chạy được.

 • 33A (CF233A) Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser jet Ultra M105/ M106/ MFP M134

*****Nạp mực phải thay chíp hộp mực 33A mới chạy được.

*****34A  Drum Unit  (CF234A):  Cụm Drum Unit  máy in HP laser jet Ultra M105/ M106/ MFP M134 + Cartridge/ hộp mực 33A.

*****Thay cụm DRUM phải thay chíp Drum 34A thì mới chạy được.

 • 35A (CB435A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P1005, P1006

* Canon LBP 3050, 3018, 3100, 3151,(CRG 312), 3108 (CRG 912).

 • 36A (CB436A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P1505, M1120MFP, M1522 MFP

* Canon LBP 3115, 3250 (CRG 313).

 • 37A (CF237A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP M607/ M608/ M609,  MFP M631/ 632/ 633.

* Canon LBP 3115, 3250 (CRG 313).

 • 38A (Q1338A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 4200.
 • 39A (Q1339A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 4300.
 • 42A (Q5942A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 4240, 4250, 4350.
 • 43A (Q8543A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 9000, 9040, 9050.
 • 45A (Q5945A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser M 4345.
 • 48A (CF248A) Cartridge/ hộp mực:  Nạp mực máy in HP laser jet Pro M15 a/w, MFP M28 a/nw
 • 49A (Q5949A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 1160, 1320.

*Canon LBP 3300 (CRG-308).

 • 51A (Q7551A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P3003, 3004, 3005.
 • 53A (Q7553A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P 2011, 2012, 2013, 2014, P2015 Series

*Canon LBP 3310, 3370 (CRG-315).

 • 55A (CE255A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P 3010, 3015

*Canon LBP 6750 (EP-324).

 • 56A (CF256A) Cartridge/ hộp mực in A3:   Nạp mực máy in HP Laser 433A, M436N/ M436DN

***57A Drum Unit  (CF257A):  Cụm Drum Unit  máy in HP laser 433A, M436N/ M436DN.

 • 61A (C8061A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 4100/ 4101
 • 64A (CC364A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P4014, P4015, P4515
 • 70A (Q7570A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser MFP 5025, 5035
 • 76A (CF276A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser PRO M404D (W1A51)
 • 78A (CE278A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P1606/ 1566/, M1536

*CRG 326 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon LBP LBP 6230DN (In 2 mặt A4).

 • 79A (CF279A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser PRO M12 a/w, MFP M26 a/nw
 • 80A (CF280A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser M401/ 425
 • 81A (CF281A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser Jet Enterprise M604/ M605/ M606, MFP M630
 • 82X (C4182X) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 8100/ 8150 series

*Canon LBP 950/ 1910/ 3260 (EP-72)

 • 83A (CF283A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser M125, 126, 127, 201, 225MFP
 • 85A (CE285A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P1102, M1132/ 1212/ 1214/ 1217
 • 87A (CF287A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser M501/ 506/ 527
 • 88A (CC388A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser P1007/ 1008, P1136/ 1213/ 1216/ 1218, M202/ 226
 • 90A (CE390A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser Jet Enterprise 600 M 601, 602, 603, M4555
 • 92A (C4092A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser 1100, 3200

*Canon LBP 800/ 810/ 1120 (EP-22).

 • 93A (CZ192A) Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in HP laser Pro M435, M701, M706
 • CRG 052 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon LBP 210/ 214dw, MF420/ M426dw
 • CRG 319 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon LBP 6300/ 6650; imageCLASS MF5850dn/ 5880dn (CRG-119/319/519/719)
 • CRG 325 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon LBP LBP 6030, 6030w; MF31010 đa năng;
 • CRG 326 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon LBP LBP 6230DN (In 2 mặt A4). In khoảng 2.100 trang.
 • CRG 328 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon LBP 6200/ 4550/ 4580dn; MF4570dn/ 4550d/ 4452/ 4450/ MF4420n/  4412/ 4410/ d520/ 4720/ 4720w/ 4750d/ 4820/ 4820d/ MF4890dw/ MF4870dn.
 • CRG 337 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon LBP 151dw, MF211, MF212w, MF221d, MF215, MF226dn, MF217w; MF241D đa năng; MF235 + Fax đa năng; MF232w đa năng; MF237w đa năng +Fax; MF246dn đa năng (+Fax); MF249dn đa năng (+Fax); MF244dw đa năng;

*Cartridge 337: 2,400 trang

 • FX3 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon FAX L220, 240, 250, 280, 300, 350, 360
 • FX9 Cartridge/ hộp mực:   Nạp mực máy in Canon FAX L100, 75IC, 140, 120, MF4122, 4250, 4680, 4110, 4100, 4120, 4122, 4150, 4320, 4350, 4360.
 • Cartridge 039: Nạp mực MÁY IN CANON LBP 352X

*In khoảng 11,000 trang (hộp mực nhỏ) và 25,000 trang (lớn)

 • Cartridge 041: Nạp mực MÁY IN CANON mf525x đa năng (+fax);

*In khoảng 10,000 trang (hộp mực nhỏ) và Cartridge 041 H: 20,000 trang (lớn)

 • Toner Cartridge 047: nạp mực MÁY IN CANON LBP 113W đa năng

*in khoảng 1.600 trang và Trống mực (Drum Cartridge 049): 12,000 trang mới thay DRUM.

 • Toner Cartridge 050: Nạp mực MÁY IN CANON LBP 913W đa năng;

*Toner Cartridge 050: 2,500 trang – Drum Cartridge 050: 10,000 trang mới thay

 • Toner Cartridge 051H:  nạp mực  MÁY IN CANON LBP 161DN+ ; 161Dn; 162DN; MF266dn đa năng (+Fax); MF269dn đa năng (+Fax)

* In khoảng 4.100 trang  – HỘP MỰC LỚN; Trống mực (Drum) 051: in khoảng 23.000 trang mới thay.

 • Cartridge 052 H: Nạp mực MÁY IN CANON LBP 214DW; 215X; MF 426DW ĐA NĂNG (+FAX); MF 429x ĐA NĂNG (+FAX)

*(Mực toner (Tiêu chuẩn) 3.100 trang  và Mực toner (Lớn) 9.200 trang

 • Cartridge BK: Nạp mực MÁY IN CANON LBP 312X

*in khoảng 10,000 trang mực tiêu chuẩn và 20,000 trang mực lớn).

 

FAQ – Những câu hỏi thường gặp
Câu hỏi/ vấn đề? ****** Trả lời:

Tại Bình Dương, địa điểm nào có dịch vụ nạp mực; bơm mực; đổ mực máy in HP & Canon?
***** Điện thoại: 0274.626 2493
Địa chỉ: 324 (Số cũ 51/6) đường Lý Thường Kiệt, KP. Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương
Chi nhánh: Số 210A, đường Lê Thị Trung (An Phú 27), Kp 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương

Tại Bình Dương, công ty nào có dịch vụ nạp mực; bơm mực; đổ mực máy in HP & Canon tận nơi cơ quan; công ty; tại nhà …?
*****Công ty TNHH TM-DV Thiết Bị Số Hoàn Mỹ (HOAN MY DIGITAL.,CO.LTD)

Tôi có nên quan tâm lời giới thiệu “Nạp mực tại nhà, cơ quan, công ty NHANH – CHẤT LƯỢNG – RẺ NHẤT…”?
*****”Nhanh và Chất lượng” thì khách hàng ai cũng mong muốn, nhưng “Rẻ nhất” thì nên suy xét lại. Vì theo câu nói dân gian của người Việt Nam thì “Tiền nào thì Của đó” theo quy luật nhân quả.
Ví dụ: + Mực in (mực nạp) đạt tiêu chuẩn ISO, hàng chất lượng (CQ), hàng có xuất xứ (CO)… thì mực thải ít hơn, giảm tác động ảnh hưởng đến môi trường, in ấn được nhiều trang hơn… nghĩ thì “Đắt” nhưng lại “RẺ”;
+ Mực in (mực nạp) giá thành Rẻ nhưng mực thải nhiều hơn, bị vón cục, hộp mực thải bị tràn in ấn được ít trang hơn, dễ hỏng linh kiện như thanh gạt, thanh Drum… nghĩ thì “RẺ” nhưng lại “Đắt” hơn nữa ảnh hưởng đến môi trường. Vậy chúng ta nên chọn giải pháp nào?

Tại sao Hoàn Mỹ không chọn dịch vụ RẺ NHẤT?
*****Thương hiệu Hoàn Mỹ được thành lập vào năm 2005 cho đến nay nên đã có kinh nghiệm, trước năm 2012 Hoàn Mỹ cũng đã sử dụng mực nạp giá rẻ nhưng nhận thấy không hiệu quả. Năm 2012 Hoàn Mỹ chú trọng sản phẩm mực nạp có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng theo yêu cầu của khách, còn mực in loại rẻ chỉ phục vụ cho khách hàng nào có nhu cầu trải nghiệm. Sau khi trải nghiệm nhiều khách hàng đã chọn giải pháp theo tư vấn kỹ thuật của Hoàn Mỹ. Năm 2015 Logo thương hiệu Hoàn Mỹ digital đã được đăng ký nhãn nhiệu tại Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
*****Quan điểm (phương châm hoạt động) kinh doanh dịch vụ của THIẾT BỊ SỐ HOÀN MỸ:
– Hoàn Mỹ cam kết bán hàng chính hãng với giá hợp lý nhất.
– Không bán hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ…
– Luôn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ sửa chữa – bảo trì tốt nhất và dịch vụ sau sau bán hàng.
– Luôn luôn đặt và giữ chữ tín với khách hàng, luôn đặt mình vào địa vị khách hàng để có cách phục vụ, cư xử và đưa ra các quyết định tối ưu nhất.
– Đối với khách hàng với phương châm 3C: “CHÀO HỎI – CHĂM SÓC – CẢM ƠN”. Với tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi.

ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ MỘT CÁCH CHU ĐÁO NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
1. Nạp mực máy in tại Dĩ An (Thành phố Dĩ An, Bình Dương)
Điện thoại: 0274.626 2493 Hotline: 0968. 074 168 (Ms Bùi Thành)
2. Nạp mực máy in tại Thuận An (Thành phố Thuận An, Bình Dương)
Hotline: 098-486-7125 (Mr Bùi Tính) – 098-585-5226 (Mr Đình Mạnh)
3. Nạp mực máy in tại Tân Uyên (Thị xã Tân Uyên, Bình Dương)
Hotline: 098-794-3989 (Mr Bùi Thồng)

MỌI GIẢI ĐÁP – THẮC MẮC – PHẢN HỒI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
Liên hệ Hotline: 0968. 084 168

Kính chúc quý khách thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và phát triển..
*Giá nạp mực (bơm mực, đổ mực) máy in HP & Canon: CALL

HOAN MY DIGITAL  – WWW.THIETBISO.NET.VN

 NHÀ PHÂN PHỐI MỰC IN – CUNG CẤP MỰC NẠP MÁY IN (BÌNH DƯƠNG):

Khách hàng dự án và khách kỹ thuật vui lòng liên hệ Ms Thành: 0968 074 168 – 0274.626 2493 để được giá tốt nhất!

Hoặc zalo – Sky – Viber: 0968.084.168

One thought on “Nạp mực máy in HP và Canon tại Bình Dương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sexy chut ka video nesaporn.mobi nudvista cheating husband porn xxxlib.mobi hot indian nude model xvdocom hindipornvideos.info sex song call girls kannada arabysexy.mobi indian saree xvideo mobidesi desixxxtube.org www xxx com3 samsung galaxy s9 plus price sobazo.com ifb washing machine top load
desi naked tumblr desipornx.mobi indian rape mms aunty locanto javmobile.mobi nurse xvideos.com porn video mp4hd justindianporn.me antara mali sex mako choda hindiporn.pro juhi chawla bf hindi sexy dog justindianporn.net desi couple xnxx
desi kaand video rajwap.pro images of sexy sunny leon fresh porn clips dordoz.com kannada sex msg sex vidio karnataka mobiporno.info local sex hd video www.xvideos.com bengali onlyindianporn.me hindi bur chudai video hot hollywood sex scenes xxxindianporn.pro lee chae rin
Hotline: 0968.084.168